vrijdag 4 september 2015

Weet je het nu nog niet ? Marktkamerverkiezing 2015 Antiek- en Boekenmarkt Den Haag


Dit is een 5de oproep 
aan alle vergunninghouders van de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag, 
om zich eventueel beschikbaar te stellen als Marktkamerlid. 
En een oproep om jezelf op de hoogte te stellen van de Marktkamer van onze markt.
En een oproep om te gaan kiezen als de verkiezingen daar zijn.

Verdiep je nu in wat de Marktkamer is. 
Het bestaat al sinds 2012 en is sinds 1 januari 2013 officieel in werking. 
Het is onze officiële vertegenwoordiging richting de Gemeente Den Haag.
2 vergunninghouders kunnen ons vertegenwoordigen.
Tot nu toe waren dat Kathy Moesker en Marcel van Winden.

Het is dus niet zo dat de Promotie Commissie een officiële vertegenwoordiging is, zij doen de promotie van onze markt.
Het is dus niet zo dat ik een officiële vertegenwoordiger ben of kan worden. Ik ben geen vergunninghouder, dat is mijn man, alleen vergunninghouders kunnen zich kandidaat stellen.

1. Eerst kreeg je een brief voor de oproep tot kandidaatstelling,
2. toen nog één, want sommigen waren verkeerd geadresseerd (wij kregen die van Bob - met zijn naam en adres op de brief - dus iets wat nooit mag - omdat wij nooit volledige namen en adressen van vergunninghouders mogen krijgen van de Gemeente Den Haag / afdeling Markten)
3. toen een email
4. donderdag 3 september werden er formulieren uitgedeeld aan de vergunninghouders die op de markt stonden
5. en nu dit.
Dat toont wel aan dat én de Gemeente Den Haag én ik het als een zeer serieuze aangelegenheid beschouwen. 
En we hopen dat jullie dat ook doen !
Blijf dus niet onwetend, onverschillig of nonchalant: 

lees over de Marktkamer:om te weten op welke punten je als Marktkamerlid eventueel invloed kan hebben, noem ik een paar zaken die binnenkort zullen gaan spelen:

1. De Gemeente Den Haag wil ons al jaren weg hebben van het Lange Voorhout.
Binnenkort, ik denk in oktober al, 
komen zij met een voorstel voor een andere plek
Jij als Marktkamerlid moet dat dan bekijken en beoordelen. 
Niet alleen voor jezelf, maar voor al je collega's, je moet daarom met zo'n voorstel naar je collega's toe en hun mening vragen. 
Is het veilig, waar is mijn auto, is mijn achterzijde af te sluiten, kan ik weg als ik klaar ben om 18 uur, of moeten we op anderen wachten, komen we nadat de parkeergarage klaar is weer terug (denk dat nou maar niet!), zijn er toiletten, hoe vindt het publiek ons bij een verplaatsing na 44 jaar. Etc.

2. de bouw van de parkeergarage zou tot zomer 2017 duren, maar nu lijkt het al zo te zijn dat er wordt aangekondigd dat dat later wordt. Hoe vangen de vergunninghouders de langer durende afsluiting financieel op ? 
Dus niet alleen 2015 en 2016, maar ook 2017 ?

3. Zijn er nieuwe marktkooplui die het aandurven een vergunning / standplaats aan te vragen of zal onze markt steeds kleiner worden, tot dat het oplost, dus verdwijnen kan. 

4. Er wordt gewerkt aan een nieuw Instellingsbesluit. Wij lijken daar niet over geinformeerd te worden, laat staan betrokken.
Het Instellingsbesluit is het allerbelangrijkste wat er is, nog van groter belang dan verordening en regelgeving
(het gaat o.a. over plek, omvang, afgelasten, sancties, handhaving)

5. Het systematisch ontkennen van onze vergunningen op het Lange Voorhout door de Gemeente Den Haag, die gewoon andere vergunningen uitgeeft, dus vergunningen uitgeeft voor andere evenementen op de plek waar wij vergunning voor hebben

6. een nieuwe kramenzetter, voor het elektra komt een aparte leverancier, dus een aparte rekening. Wat gaan zij leveren, hoeveel gaat dat ons kosten, zijn zij aanwezig op marktdagen, wie lost problemen of fouten op met de kramen.

7. zullen de marktmeesters in de toekomst bereikbaar zijn tijdens de hele marktdag ?

etc, etc, etc.

Het zou ook heel heel heel goed zijn, dat de vergunninghouders ruim voor de verkiezingen weten wie er kandidaat is, zodat we ons kunnen laten informeren over hun uitgangspunten, ideeen, meningen.
Als de Gemeente Den Haag die Marktkamer en die verkiezingen zo serieus nemen, dan moet de Gemeente Den Haag ons ook de gelegenheid bieden om het serieus te nemen, om de kandidaten serieus te beoordelen.
Maar als de verkiezingen na 1 oktober zijn, zien we elkaar niet meer, en kunnen we ook niet meer ons oordeel vormen. 
En reken maar niet dat ik ga stemmen op iemand die ik niet goed (genoeg) ken.

wat je ook kan doen, als je zeker weet, zelf geen kandidaat te willen zijn, 
vul dan in wie je als kandidaat zou willen !

zie het formulier:
streep "ik stel mij verkiesbaar" door, 
en schrijf daar "ik stel voor als lid"ik stel Joost voor !

P.S. nu net, vond ik oproep 6 in de brievenbus.
Als je het nu nog niet weet dan ben je een jandoedel en mag je, wat mij betreft, er in het openbaar nooit meer een opmerking over maken, laat staan het beter weten !


tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.