maandag 8 juli 2019

De verhoging van het Marktgeld nader onderzocht, ook interessant voor standhouders van de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Het NKB - Nieuw Koopmansbelang - informeerde vandaag met het onderstaande bericht. 

Ondanks onze verzoeken om de reden van de 170% verhoging van het Marktgeld op de Antiek- en Boekenmarkt, in stappen ingegaan vanaf 2016, te onderzoeken, werd er geen onderzoek ingesteld. Wel op de Haagse Markt. In het bericht staan daarom zaken specifiek voor de Haagse Markt. Maar filter de elementen betreffende onze markt er uit. 

De toenmalige hoofd markten is elders gaan werken, maar voor zijn vertrek is mij door een marktmeester verteld dat er in 2020 wel iets gaat veranderen. De marktmeester zei: 'in jullie voordeel" 
Kijk voor de berichten hier in het blog over die verhoging: scrol iets naar beneden - rechts zie je Blogarchief - ga naar 2016. Wateringen, 08 juli 2019 
 
Geachte collega’s,
 
Uw geduld is zwaar op de proef gesteld inzake informatievoorziening.
Hierdoor heeft u te weinig inzicht van wat er allemaal speelt.
Oorzaak is de stroperigheid waarmee de gemeente werkt.
Wij kunnen u nu echter melden dat met de nieuwe Wethouder Richard de Mos, er een andere wind gaat waaien. De Dienst heeft opdracht gekregen, service gericht te werken.
De Mos heeft grootse plannen om de markt naar een hoger niveau te tillen.
De terugloop van het bezoekersaantal van ruim 30.000 per dag voor de verbouwing tot krap
14.000 nu, moet omgebogen worden, daar anders de markt, in zijn huidige omvang, geen bestaansmogelijkheid meer heeft.
 
Zonnepanelen:
POSITIEF NIEUWS: de subsidie voor de zonnepanelen is toegekend!
Dat houdt in dat op korte termijn duidelijk wordt wanneer en hoe deze geplaatst gaan worden.
De opbrengsten worden verwerkt in de begroting en komen zo ten goede van de ondernemers.
 
Reglement:
De gezamenlijke bonden werken in samenspraak met de wethouder aan een nieuw reglement.
In het concept, waarvoor voordat het wordt ingevoerd u nog inspraak in krijgt, staan niet meer de 50% aanwezigheid regeling, niet meer de 6 weken vakantieregeling en niet meer de 10% regeling branchevreemde artikelen. Dit alles wordt, wat ons betreft, vervangen voor regels die uitgaan van mogelijkheden en kansen voor de ondernemers.
 
Droogloop:
Het door de vorige wethouder gewenste rapport over de haalbaarheid is reeds lang afgerond. Door de weigerachtige houding van de toenmalige hoofd van Dienst is alles blijven liggen.
Wethouder de Mos heeft nu opdracht gegeven om het op te pakken en in de markt te zetten.
Dat betekent dat architecten en aannemers met plannen en ideeën komen voor uitvoering.
Wij zullen u de komende tijd uitgebreid op de hoogte houden van de ontwerpen en mogelijkheden die geboden worden.
 
Rekenkamer onderzoek:
NKB heeft in samenspraak met de andere belangenorganisaties CVAH-VETRA-SHMO, een moeizaam proces bewandeld om überhaupt tot een onderzoek te komen. De toenmalige wethouder redeneerde, dat er is al een uitgebreid onderzoek van de gemeente was geweest en dat daarin alle vragen die wij met elkaar hadden geformuleerd, zijn behandeld.
 
U kunt de resultaten van dit onderzoek nogmaals bekijken d.m.v. te klikken op de link:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5426086/1/RIS297197_bijlage_Onderzoek_Tarieven_Haagse_Markt


Van de uitslag in dit onderzoek uit 2017 hebben wij namens u afstand genomen.
 
NKB heeft na onvermoeid aanhouden, Groep de Mos en het CDA in de Raad weten te overtuigen van de onwaarheden in dat rapport. En het waren zij die in de late uurtjes na een lange raadsvergadering, moties hebben ingediend. Deze moties zijn beide aangenomen waardoor er een rekenkamer, en een accountsdienst onderzoek tot stand is gekomen.
 
Helaas kennen wij de inhoud nog niet van deze onderzoeken, maar is er aangegeven dat er wel degelijk veel fout zit.
Vooruitlopend op de uitkomst zijn al de servicekosten verlaagd. Het hoofd van de Dienst is vertrokken, en uw belangenorganisaties gaan, met de nu verantwoordelijke wethouder (Richard de Mos) de onderhandelingen doen m.b.t. conclusies en de gevolgen, die voortvloeien uit dit onderzoek. Wij zullen u daarvan uitgebreid op de hoogte houden.
 
Het is eerst zaak dat we met elkaar de inhoud van de resultaten uit het onderzoek goed bestuderen. En vandaaruit de onderhandelingen in gaan. Het zal weer een aanslag worden op uw geduld en rechtvaardigheidsgevoel, maar die rechtvaardigheid zal worden behaald.
 
Het heeft geen zin om koppen te laten rollen, want dan is “daarmee de zaak afgedaan”.
We moeten proberen ons recht te halen d.m.v. goede compromissen t.a.v. de opgelopen schade.
 
Hiervoor is overleg met elkaar nodig en daarvoor zal NKB haar, uitgestelde, jaarlijkse ledenvergadering openstellen voor iedere ondernemer die mee wil werken aan het opstellen van de compromissen voor de daaropvolgende onderhandelingen. Ook de andere belangenorganisaties zullen worden uitgenodigd om plaatst te nemen aan de bestuurstafel op de vergadering.
 
U zal worden uitgenodigd voor de ledenvergadering van NKB na de presentatie van het rekenkameronderzoek en de bestudering ervan,
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van NKB.vrijdag 21 juni 2019

Komen en gaan op de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag

Standhouders komen en gaan,
sommigen zijn niet weg te slaan
en daarom zal de markt 
misschien voor altijd mogen bestaan


Ook een gaan en komen is het op de afdeling Markten van de Gemeente Den Haag.
Op 20 mei j.l. was er de volgende wissel:

Marinus van der Vos is ruim 3 jaar Hoofd Markten van de Gemeente Den Haag geweest. Sinds 20 mei een heeft hij een nieuwe functie: risicomanagement in de Scheveningse haven. 
Ton Pronk neemt voor nu de taken bij de Afdeling Markten van Marinus over

dinsdag 11 juni 2019

Art Nouveau op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Ook op de Antiek & Boekenmarkt Den Haag 
hadden een aantal standhouders wat extra aandacht besteed aan het 
Art Nouveau Festijn, Den Haag 2019.


Zo staat er op Facebook:

"Zo. 9 juni. Naast alle programma-onderdelen van het Art Nouveau Festijn, was er ook nog wat te genieten op De Haagse Antiek- & Boekenmarkt waar sommige handelaren wat meer aandacht gaven aan hun Art Nouveau kunst en boeken. Marx Warmerdam stond er ook met boeken met prachtige Art Nouveau-boekbanden"

We zien ook het mooie art nouveau keramiek en porcelein bij Dirk en boeken over art nouveau en art deco bij Jacques en Beertje

Klik hieronder op de link en zet je geluid aan !

dinsdag 4 juni 2019

Kleine prijsjes op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Soms zetten de standhouders van 
de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag 
een tafel vol aanbiedingen neer, met kleine prijsjes


Soms bieden ze altijd kleine prijsjes aan


Soms hangen ze er alleen maar kleine prijskaartjes aanSoms maken "klanten" het te dol, want het gebeurt echt:
je hebt een doosje vol bijous, je zet er een kaartje bij:
"2 euro per stuk"
een "klant" rommelt 25 minuten in het doosje, 
wikt en weegt,
en vraagt: 
"kan deze voor 1 euro?" 

Soms grijpt de regering in: 


met 3 kusjes, dat wel

woensdag 29 mei 2019

Ongeluk en Geluk op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Over ongeluk.

05.00uur. Je staat vroeg op. 
06.30uur. Je bent op de markt. 
07.00uur. Je kraam is bekleed, de lampen hangen. Je pakt de eerste doos. 
07.30uur. Ook de grote beelden staan. 
07.45uur. Nu een beetje kleur met oranje glas. 
07.46uur. Je laat die doos vallen. 
07.47uur. Je zet die doos ongeopend opzij en steekt een sigaartje op. 
11.30uur. Je vertelt het Jaap. 
11.31uur. Hij trekt wit weg. 

De volgende ochtend 09.00uur. 
"Jaap, altijd, al dertig jaar, als er iemand tegen je zei 'zo'n vaas had ik ook, maar die is gebroken' dan begon je altijd te glimmen van pret, je kreeg glinsteroogjes en zei met heel veel plezier: 'Weet u, het mooie van glas is, dat het kan breken' maar je zegt dat niet tegen mij".
 "Ik zeg het nooit meer" zei hij toen. 


Over geluk.

Een collega nam een mooie boekband voor mij mee. 
Door de dramatische schade van het oranje glas kon/mocht ik het niet kopen. 
Later op de dag kwam een andere collega weer een andere collega bedanken met lekkernijen voor hulp bij het opstarten van de auto. 
Nog later op de dag, ik had alles ingepakt en wachtte op 18uur, eerder mogen we niet weggaan van de Afdeling Markten, het reglement en de Gemeente Den Haag, 
doe het niet, 
want weer een andere collega werd 3 weken van de markt verwijderd 
en weer een andere collega kreeg een boete van 450euro 
wegens het te vroeg verlaten van de markt. 
Hoe zo nieuwe vergunninghouders warm maken voor onze markt ? 
Hoezo jongelui, die eens het avontuur willen aangaan zulke regels opleggen, naast de leges, papieren, positief bewijs van Verklaring Omtrent het gedrag, marktgeld, kraamgeld, onbestendig weer, etc ? 

In ieder geval, ik zat met mijn colaatje en sigaartje te wachten. 
Daar komt de collega van het begin van dit verhaal. 
Met een pakketje in sierlijk inpakpapier (dat is zijn forte).
Hij gaf het aan mij met een verklaring: "Omdat ik...(…)” 
Nu heb ik hem mogelijk verkeerd verstaan en trachtte nog uit te leggen waarom ik 's morgens het boek niet kocht. 
Hij zei: "Het hoort in jouw collectie". 
En hij liep terug naar zijn kraam om ook in te pakken. 
Ik noem niet heel gauw namen maar nu wel. Ik kreeg het boek van: 

Roderick van Antiquariaat Kleinood.Het boek: 

Dr. H.A. van Bakel, titel: Kleinoodiën uit Luther's nalatenschap: getuigenissen van den hervormer - Amsterdam, S.L. van Looy, 1917 - 296 pp. - luxe linnen band - 26 x 17 x 3,5 cm.

   "Het belang van dit boek ligt in het zeldzame originele bandontwerp van de sierkunstenaar Carel Adolph Lion Cachet, dat slechts op een gering aantal exemplaren van het boek voor een meerprijs werd uitgevoerd.
Lion Cachet schrijft daarover zelf: "de band van het Lutherboek ... in zilver en goud gedrukt op gemarmerd donkerblauw linnen is ... op voortreffelijke manier uitgevoerd. Na veel proeven is het mij gelukt op het linnen door chemische stoffen een andere kleur te brengen, die niet op maar in het linnen ontstaat. Deze kleur maakt het doode, machinale linnen rijker en dempt het nieuwe goud en zilver; daarom nam ik juist zilver, omdat dit in tegenstelling tot aluminium oxydeert, zelfs komt er een metaalglans op het goud". 

"De band onderscheidt zich inderdaad door een bijzondere kleurschakering, 
afhankelijk van de lichtval" 

Een tekst in 1917 geschreven in de TWAALFDE JAARGANG. HAARLEM. DE ERVEN F. BOHN, van het Algemeen Nederlands TIJDSCHRIFT VOOR WIJSBEGEERTE: 

“Het is eene moedige onderneming, een dergelijk kostbaar werk in deze dure tijden in den handel te brengen. De uitvoering is buitengewoon fraai. Joh. Enschedé en Zonen bezorgden prachtig antiek lettertype, C. A. Lion Cachet bewerkte den band”.

Nog een exemplaar is te verkrijgen bij: 
Antiquariaat Kleinood – dhr. Roderick Habchi
Specialisme: grafische vormgeving,
inkoop en verkoop van:
oude affiches
boekbanden
boekbindersgerief (antieke marmers, fileten, stempels)
diverse uitingen van oude reklame (verpakkingen, etiketten)
fraai vormgegeven muziekbladen
gelegenheidsgrafiek van kunstenaars (oude kalenders, folders)
monsterboeken


tekst: Marx Warmerdamwoensdag 22 mei 2019

Een markt met Antiek, Brocante en Kunst tijdens Haags Montmartre op 25 & 26 mei in Den Haag

Ook op zaterdag 25 mei 
en op zondag 26 mei, naast de Antiekmarkt en Boekenmarkt 
op het Lange Voorhout in Den Haag, 
zal Haags Montmartre plaatsvinden. 

Een feest !
vrijdag 17 mei 2019

Art Nouveau op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Beste standhouders van de 
Antiek- en Boekenmarkt Den Haag


Misschien is het leuk om, op 
zondag 9 juni
in te haken op het volgende:
Diverse standhouders van de Antiek- en Boekenmarkt hebben 
Art Nouveau / Jugendstil / Arts & Crafts / Nederlandse Nieuwe Kunst
objecten in hun collectie.
Het zou leuk zijn om die objecten, op 9 juni, te etaleren.Doen !

Art Nouveau objects can be found, seen and bought on the 
Antiques and Book Market in 
The Hague, The Netherlands, Europe, The World


dinsdag 14 mei 2019

Op de Boekenmarkt Lange Voorhout Den Haag vind je soms museale banden

Je kunt een bezoek aan de Boekenmarkt op 
het Lange Voorhout in Den Haag 
tot en met 23 juni 
combineren met een bezoek, om de hoek, aan 
Het Huis Van Het Boek - Museum Meermanno


Op de Boekenmarkt kun je
art nouveau en art deco banden op kramen vinden, vasthouden en kopen.

Ik kocht op de Boekenmarkt bij Eric:bij Roderick kocht ik:


bij Paul:


En na mooie aankopen kun je 
nog verder dromen bij de banden in het museum: