maandag 30 maart 2020

30 maart 2020. De Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag: niet meer toegestaan

Gemeente Den Haag,
30 maart 2020.

Besluit Veiligheidsregio Haaglanden over de Wijk- en Themamarkten: 
in het besluit is vastgelegd dat 
de wijk en themamarkten non-food 
(waaronder de Antiek- en Boekenmarkt) 
met directe ingang 
niet meer is toegestaan.  
o.a.:
"vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid is 
het onverantwoord de wijk- en themamarkten 
in de huidige vorm door te laten gaan" 


die pagina helemaal doorscrollen, dan vind je onderaan de bijlage met:

"5. Op de markten mogen nog uitsluitend etenswaren worden verkocht. Het is niet toegestaan met non-food kramen op de markt te staan"

de Gemeente Den Haag zal t.z.t. beslissen wanneer, en hoe, het wel weer kan.

Ik schrijf dit op persoonlijke titel en vind het vreselijk jammer, zelfs nalatig en onthutsend dat onze marktkamervertegenwoordiger niets laat horen,
en dat de Promotiecommissie zulke berichten niet op de website of facebook zet. Doen ze het niet omdat het geen leuk nieuws is? 
Omdat alleen "leuk nieuws" gepost moet worden? 
Ik wens al mijn collega's gezondheid en inkomen toe.woensdag 25 maart 2020

Zomer 2020 en de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Gaat de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag
op het Lange Voorhout in 2020 door?

Het is niet aan de Afdeling Markten om hierover een beslissing te nemen.
De Gemeente Den Haag beslist.

Als je rekening houdt met de richtlijnen,
 kun je zelf wel bedenken dat de markt niet doorgaat.
Onze markt heeft niets te maken met voedselvoorziening of iets essentieels.
De gemeente zal jullie op de hoogte stellen van de besluitvorming. 
Mocht je geen e-mails ontvangen van de gemeente, 
meld je dan aan voor nieuwsbrieven,
doe dit via de afdeling Markten.

 Om ons toch zichtbaar te houden, 
stel ik voor je website, je email-adres en foto's hier aan te bieden.
Stuur je informatie en foto's naar:

antique-book-market@ziggo.nl

Ik zal dan mijn best doen om het hier te publiceren.

Mijn voorstel is dat je een paar objecten uitlicht, 
maximaal 5, met omschrijving en prijs,
want ik kan niet tientallen objecten hier plaatsen.
Nogmaals, ik kan alleen mijn best doen.

Geef vooral je website en email adres door 
en een korte omschrijving van je aanbod.

Wees persoonlijk: 
voeg een foto van jezelf bij en noem je naam.

een leeg Lange Voorhout, Den Haag

Joost

Irma en Norbert

dinsdag 24 maart 2020

Grazia, onze collega van de Antiekmarkt Den Haag, is overleden...

Het is bijna 6uur in de avond van de dag dat ik vernam dat Grazia is overleden.
Jaap en ik nemen nu een glaasje Grappa, gekregen van Grazia.
Dat deed ze, kadootjes geven. Dat deed ze graag en vaak.
Deze Grappa Nostrana, Lo Spirito da la Vita gaat erin als haar vuur.
Dag meisje Grazia in je Dacia, 
op weg naar daarginds, achter die bergen, voorbij de zonsondergang. 

donderdag 12 maart 2020

Nog een vergadering over het marktgeld in Den Haag, 12 maart 2020.Verleden en heden. 
Vergaderingen over markten in Den Haag
Na de vergadering Leefomgeving van 30 januari 2020, 
Gemeente Den Haag.

Samenvatting van de Rekenkamer Den Haag:
- Marktgeld op andere markten (o.a. Antiek en Boekenmarkt) 
is 30% te hoog

Raadsvoorstel van de Rekenkamer:
- Ondernemers tegemoetkomen voor het verleden
- Niet toerekenbare lasten niet doorbelasten
- Jaarlijks nieuw marktgeldtarief onderbouwen en vaststellen

Door de Rekenkamer voorgestelde Beslispunten:
dat het College met een voorstel zou moeten komen om marktondernemers op enigerlei wijze tegemoet te komen, die in de periode 2016-2019 teveel aan marktgeld op de andere markten van Den Haag hebben betaald. 
Want:
- niet toerekenbare lasten (handhavingstaken marktmeesters, juridische medewerkers, juridische proceskosten) niet doorbelasten aan ondernemers. In het verleden kon de gemeente deze kosten ook niet doorbelasten. Dit gaat om publieke taken die uit de algemene middelen gefinancierd moeten worden.
- rechtsongelijkheid met andere markten (Als een collega, op mijn of op een andere markt,  dure processen tegen de gemeente voert, dan moet ik daaraan meebetalen) Ook dit gaat om publieke taken die uit de algemene middelen gefinancierd moeten worden.
- als in het beleid en uitvoering door de gemeente fouten worden gemaakt, betalen ondernemers voor de proceskosten die de gemeente maakt. Wederon gaat dit om publieke taken die uit de algemene middelen gefinancierd moeten worden

College van de Gemeente Den Haag lijkt, door de Rekenkamer voorgestelde, beslispunten niet te willen overnemen, het College wil:
- geen compensatie voor ondernemers op andere wijk- en themamarkten 
(o.a. Antiek en Boekenmarkt)
- niet erkennen dat de Gemeente Den Haag inkomsten genereert voor een publieke taak die uit de algemene middelen gefinancierd moet worden.

Wordt vervolgd tijdens de 
vergadering Leefomgeving op donderdag 12 maart 2020.

vrijdag 6 maart 2020

Van beleven en stilleven. Kaas op de Antiekmarkt en Boekenmarkt in Den Haag

ontvangen, per email, op 5 maart 2020
van Toni de Klerk, Gemeente Den Haag:

Beste ondernemer,
 
Bedrijfsonderdeel Markten start komend marktseizoen op zondag op het Lange Voorhout met een proef voor verse food producten in combinatie met antiek en boeken. De nieuwe opzet van kwaliteits producten in de sector food past in de huidige trend waar de markt een beleving moet zijn voor alle zintuigen. 
Waar naast antiek, curiosa en boeken 
ook genoten wordt van veel verse en zelf vervaardigde producten. 
Bijvoorbeeld met een rijke sortering aan Hollandse kazen, olijven en misschien wel nog Hollandser… stroopwafels. 
Een markt waar de koopman met vakmanschap en kwaliteit de passanten weet te verleiden om tot aankoop over te gaan.
 
Voor het werven van ondernemers verschijnt vrijdag 6 maart een advertorial in het CVAH maandblad de Koopman. Alle aanmeldingen worden getoetst volgens het Branchebesluit en – nieuw voor de wijk- en themamarkten  – volgens toetsingscriteria van het ondernemersplan.
 
Met vriendelijke groet,   
Bedrijfsonderdeel Markten.


Al in de 17de eeuw werd er intens beleeft met kazen.
Het serviesgoed op dit ontbijtgen was toen nieuw en duur.
Maar je ziet het: de combinatie van fraai glaswerk, chinees porselein 
en kaas is al eens bedacht.

We zien op een tafel, met kleden van wit linnen damast en roze zijde, in het midden een tinnen schaal met drie kazen, daarvoor een Chinees bord met noten of olijven en een tinnen bord met een doorgesneden halve appel. Rechts staat een schenkkan van Siegburgs steengoed, links een Chinese kom met appels en een tinnen bord met witte en blauwe druiven. Verder een roemer, enkele glazen, een broodje, een mes, een kool en een peer.
Geschilderd rond 1615, door Floris Claesz. van Dyck (1575-1651)

We zullen het gaan beleven.
Mits de aanbieders de toetsingscriteria doorstaan.

woensdag 12 februari 2020

Marktgeld, de toerekenbare kosten op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Toen het marktgeld in Den Haag zo drastisch werd verhoogd, 
vroeg ik in 2016 
de afdeling Markten van de gemeente Den Haag 
om een overzicht van de kosten per markt, per jaar. 
Ik kreeg toen deze lijstjes (het betreft 2016):Dus 2016:

Plein: 29.947,-
Antiek zondag: 62.043,-
Antiek donderdag: 58.694,-
(de laatste cijfer van het bedrag kan ik fout hebben)

Zie vorig blog voor een totaal andere 2016 berekening
Het is zo transparant anders, dat je aan jezelf begint te twijfelen,
want daar was er iets heel anders uit de 2016 berekening gekomen:

Plein: 42.216,-
Antiek zondag: 89.501,-
Antiek donderdag: 90.552

Dat noemden ze: Het Markttarief Ontrafelt


Op een volgend blaadje stond dit nog:

Personeelslasten Algemeen door te belasten:
Algemene personele lasten (inclusief werkplek, etc) m.b.t. 
vergunning/facturatie, secretariaat, hoofd, etc. 
op basis van exploitabele m²

Afdelingslasten: verdeling op basis van exploitabele m² per markt op totaal exploitabele m² (huisvestingslasten, automatiseringslasten, ed)

Algemene Kosten: direct lasten betreffende markt, 
bijvoorbeeld kosten proefopstelling en overige lasten

En op dat blaadje stond voor het Lange Voorhout donderdagmarkt 2016: 
exploitabele m²: 1652

Nu wil ik weten wat de exploitabele m² 's / totale oppervlakte marktterrein
waren in 2013 en 2019, Lange Voorhout en Plein.


Even bellen naar 
de gemeente Den Haag > afdelingen markten > afdeling beheer.
Een vriendelijke man, wel nieuwsgierig naar wie ik was, 
waarom ik dat wilde weten en wat ik met die informatie wil gaan doen.
"Die informatie deel ik met mijn mede-standhouders" zei ik.

Ik wordt teruggebeld of gemaild.
Afwachten of het vriendelijk blijft.

donderdag 6 februari 2020

Den Haag: oppervlakte marktterrein bepaalt mede de hoogte van het marktgeld

- verdergaand op het vorige artikel op dit blog -

na 2015, is de oppervlakte van het marktterrein Lange Voorhout Den Haag,
flink uitgebreid. Waarom? Daarom?

13-10-2015,
Gemeente Den Haag - markten,
te lezen in RIS 287203 :

(…) De kosten die niet expliciet toe te rekenen zijn aan een markt, 
zijn verdeeld over de markten op basis van het aandeel in 
het totaal oppervlakte marktterrein (…)En omdat Geoffrey Franse van het CVAH terecht de steeds benardere financiële positie van marktkooplui van de Haagse markten aanhaalde tijdens de vergadering van commissie Leefomgeving, op 30-01-2020,
wijs ik op een gedachtegang..., herstel: een conclusie uit 2015, 
betreffende de verhogingen van de markttarieven.
Te lezen in:

Gemeente Den Haag, 2015   
rv 128 Dienst Publiekszaken 
PBS/2015.211 RIS 287203_151027 :


(…) Het college merkt op, dat een en ander 
geen bijzondere consequenties heeft voor de financiële positie van de minima 


Nog een manier om de kas van de Gemeente Den Haag te spekken:

de standhouders van de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag betalen voor 
de toerekenbare kosten 
én voor niet toerekenbare kosten van de markt, zoals
bijvoorbeeld kosten Marktmeesters = handhaving
Daardoor is de markt meer dan kostendekkend.


Nu gebeurt het, dat er weleens vaste standhouders hun kraam niet innemen, door ziekte, vakantie e.a. redenen. 
Zij moeten wel voor alle marktdagen het marktgeld betalen.
Op een dag dat zij er niet zijn,
kunnen hun plaatsen ingenomen worden door dagvergunninghouders.
Die betalen ook die plek.
Daardoor wordt meer winst gemaakt.
Toch?


Nog een herinnering, nu van 1 juli 2016,
toen schreef ik aan de leden van de Haagse Gemeenteraad:

(…) wat is er gebeurd tussen 2012 - toen de Antiek- en Boekenmarkt als enige winstgevende markt in Den Haag werd betiteld, het marktgeld derhalve drastisch werd verlaagd m.i.v. seizoen 2013 - en november 2015, toen bleek dat diezelfde markt de op één na minst kostendekkende markt bleek te zijn. Waar zijn die 170% meerkosten door ontstaan? (…)


En wat denk je van cijfers uit Het Markttarief Ontrafelt
van 15 januari 2019, RIS 304510,
door Marinus van der Vos (toen hoofd afdeling markten)
en Sophia van den Arend (business controller DSB/markten)
Daarin zie je dat de te verdelen lasten 
(de niet expliciet toeberekenbare kosten, o.a. marktmeesters)
voor de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag, 
de op één na (Haagse Markt) hoogste zijn van Den Haag. 
En dat die op donderdagmarkt Lange Voorhout hoger zijn dan de zondag.
Respectievelijk in 2016: 90.552,- en 89.501,- en
in 2017: 84.476,- en 83.491,-
Die kosten voor de markt op het Plein mogen er ook zijn met
circa 40.000 euro

Ik vraag me nu af: 
wat zijn de toerekenbare kosten eigenlijk voor onze markt?
Zoeken we op!


tekst: Marx Warmerdam

dinsdag 4 februari 2020

Sigaren uit eigen doos op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Een poging om wat zaken over de protesten tegen de marktgeldverhogingen sinds 2016 - 2017 te duiden.
Ik richt me op die verhogingen voor de Antiek- en Boekenmarkt.

30 januari 2020, vergadering commissie Leefomgeving, 
van de Gemeente Den Haag.

Je kunt de gehele vergadering zien en beluisteren via:

https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/Den_Haag?session=105419Ik heb van die vergadering wat momenten genoteerd, 

klik voor die tijden op de tijdsbalk en zet je geluid aan

28:10 
Geoffrey Franse, van de CVAH
Hij betrekt alle Haagse markten in het probleem.
Chapeau!

38:25
Manus Twisk, van de Rekenkamer,
dan met name: 
44.41 - bij de andere markten zijn er fouten in de systemen gemaakt
48:52 - gemiddeld 30% teveel betaald op andere markten

Er wordt gesproken over een voorstel ter compensatie, 
een idee van de (voormalige) wethouder:
compensatie - deels in natura (ahum), 
niet individueel - maar algemeen: 10% korting (Haagse Markt)

52.22 - geen compensatie voor ondernemers op de andere Haagse markten

52:46 - beslispunt 2: "dit is de kern van het probleem"; alle kosten van de gehele afdeling Markten zijn toch doorberekend naar het marktgeld 

reactie Rekenkamer:
- na een periode van compensatie (tot 2025) gaat het marktgeld weer als een ongeleide projectiel omhoog
- promotiekosten kunnen wel (juridisch gezien) via het marktgeld worden geïnd

1:39:25 - reactie SP, Mevrouw Arp,
met name: 1:42:30 over andere markten,
SP kreeg applaus, dat vond de voorzitter niet leuk

5:01:45 - wethouder Bredemeijer:
wat betekent dit voor de andere markten...

reacties:
GAD (Gemeentelijk Accountants Dienst) rapport "Publiekrechterlijke Baten en Lasten" is niet ontvangen door deze commissie.
Verwarring, want wel een appreciatie (?) van het GAD ontvangen

Graag een 2de termijn (= nog een vergadering)
Aangenomen.
Er komt dus een vervolg.

Ondertussen gaat de wethouder toch de 10% korting voorstellen in het college,
dan hebben de standhouders vast wat (Haagse Markt?)

Dat lijkt een politieke manoeuvre:
geef ze wat, dan ben ik aardig
en wordt ik / mijn partij weer gekozen,
wat mijn voorgangers hebben gedaan wordt dan vergeten.

Klein applaus,
maar het is duidelijk dat sommige aanwezigen het
een sigaar uit eigen doos vinden:
eerst een forse verhoging,
daar bovenop indexering,
en dan een beetje korting.
Dat betekent dat de verhoging blijft.
De indexering ook.

Nu onze sigaar:
de sigaar van de Antiek- en Boekenmarkt kwam uit eigen doos, 
maar is ook nog eens opgerookt door iemand anders.

Hoe zo?
Dat heeft te maken met een instellingsbesluit uit 2016-2017,
waarin het aantal m²'s van onze markt fors werd uitgebreid.
Wij hadden niet door waarom dat werd gedaan.
We dachten zelfs: is dat nou nodig ?
Er zijn immers steeds minder standhouders?
Nee, we hadden het niet door.
De reden laat zich nu raden.
Voor al die meters marktterrein betalen we samen.
Hoe minder standhouders hoe meer we betalen.
Je betaalt dus niet alleen voor jouw meters, 
maar voor die totale oppervlakte van het marktterrein.

Dat spekt het afdelingmarktenkasje.
Onze sigaar wordt door een ander opgerookt.

Daar komt nog bij dat de gemeente Den Haag ons marktterrein,
"ons" omdat wij alle meters al betalen,
ook nog eens (gedeeltelijk) verhuren aan andere partijen:
Haagse Kunst en Antiekdagen, Haags Montmartre, Vintage Voorhout,
studenten festijnen, rollende wagens, etc.
Partijen die ook voor die meters betalen.
Het gemeentekasje wordt dubbel gespekt.

Op 3 maart 2020 is er weer een marktkameroverleg
onze vertegenwoordiger Kathy hoopt daar bij te zijn.
Het zal weer gaan over een instellingsbesluit.
Kathy: hoedt je voor schijnbare onbelangrijkheden!

Jan is gestopt als vertegenwoordiger en er lijkt van de boekenafdeling geen mens op te staan om het over te nemen.
Ach, waarom zou iemand ook?
Het is toch allemaal niet belangrijk.
Het is niet belangrijk dat we gemiddeld 170% meer zijn gaan betalen.
Het is niet belangrijk dat we dit jaar weer 3,3% meer gaan betalen.
Het is niet belangrijk dat wij waarschijnlijk geen compensatie krijgen.

Als jij, collega van de Antiekmarkt of Boekenmarkt Den Haag,
dat allemaal niet belangrijk vindt,
dan ben jij niet belangrijk.
Niet belangrijk om voor te vechten.

- knooppunten in Den Haag -

Wethouders komen en gaan.
Zelfs een markt hoeft na eeuwen,
of zoals de onze sinds 1971,
niet altijd te bestaan.

- let je op ?! -


tekst: Marx Warmerdam