donderdag 10 oktober 2019

Hij komt niet meer op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Omdat hij sinds het allereerste begin op de Antiekmarkt in Den Haag kwam,
omdat hij handelde en wel eens "inwoonde",
omdat hij van boeken en mooie dingen hield,
omdat vele (oud-) standhouders hem kennen,
omdat hij zoveel verhalen en kennis had,
omdat hij graag complimenten gaf,
omdat hij je graag zag en sprak,
omdat hij niet meer komt...


"De mooiste jeugd is een jeugdige geest als je niet jong meer bent"
citeert hij in zijn laatste brief
en hij schreef:
"Tegen iedereen die tijdens mijn leven, om wat voor reden dan ook, 
van mij heeft gehouden of mij hebben gemogen,
wil ik zeggen dat dit wederzijds is

Gerrit Schuemie
30 juni 1926 - 6 oktober 2016, Den Haag


Dag Gerrit!


de crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
12 oktober, in  Den Haag,
we hebben er met z'n allen een drankje op gedronken
en geproost op Gerrit.
"Op Gerrit"

zaterdag 14 september 2019

Geen Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag op zondag 15 september !

Er moet weer geoefend worden voor Prinsjesdag.
De oefenstoet gaat niet meer langs de standhouders van de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag,
want dat is veel te ingewikkeld voor de ambtenaren.
Voor de paarden en berijders leek me het geen probleem en vast ook gezellig.

Dus is er geen markt op zondag 15 september,
wel zoiets:Wij hopen u wel nog te zien op het Lange Voorhout in 2019 op
donderdag 19 en zondag 22 september.


Daarna stopt de zomermarkt en gaat men op de donderdagen naar het Plein. 


maandag 26 augustus 2019

Marktgeldverhoging Den Haag, 2016 tot hedenBeste CVAH Haaglanden,

ook de standhouders van de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag hebben zich in 2016 en 2017 maandenlang ingespannen, met contacten en gesprekken naar de Afdeling markten, toenmalige wethouder Revis, CVAH,  mr.drs. M.C. van Meppelen Scheppink,  politici, politieke partijen, de haagse gemeenteraad, media en social media om inzage te krijgen in de marktgeldverhoging. 
Wij kregen 0 op onze request. 


Ik hoop dat het CVAH, en met name de afdeling Haaglanden, er niet voor terugdeinst om alle standhouders van alle markten in Den Haag te vertegenwoordigen in deze kwestie. 


Al die andere standhouders betalen namelijk al sinds 2016 mee aan de "niet-toerekenbare kosten" van de Haagse Markt. 


Ook zij werden geconfronteerd met onbegrijpelijke marktgeldverhogingen. Tot wel 400% op de markt op het Plein. 


Bovendien is het nu zo, dat al die andere markten veel moeite hebben standhouders te vinden voor leeggevallen plekken, dat zal resulteren in nog hogere marktgelden, want de markt moet de "toerekenbare kosten" opbrengen. Minder standhouders tegenover dezelfde, of steeds hoger worden kosten, betekent hogere marktgelden.  


CVAH Haaglanden: wees stoer en veeg niet alleen uw eigen Haagse-Markt-straatje, spreek alstublieft ook voor de andere markten. 


Met vriendelijke groet, Marx (…)

dinsdag 20 augustus 2019

Kunst en Antiekdagen Lange Voorhout Den Haag, 24 & 25 augustus

Marktland Evenementen organiseert weer de
Kunst en Antiekdagen Den Haag

op zaterdag 24 en zondag 25 augustus, 2019
op het Lange Voorhout in Den Haag


Verkopers van Antiek, Kunst, Verzamelobjecten, Vintage & Tweede Hands, 
Retro & Design, Boeken & Prenten
komen vanuit het hele land hun waren aanbieden,

op zondag staan ook de vaste standhouders van 
de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag op hun eigen plek


beste bezoektijden: 09.00 - 17.00 uur


dinsdag 30 juli 2019

Vasthouden op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Weer wat foto's van de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag,

gemaakt door A'lok Choy, On-Off.nl

in opdracht van de Promotie Commissie,

met als thema: vasthouden
maandag 8 juli 2019

De verhoging van het Marktgeld nader onderzocht, ook interessant voor standhouders van de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Het NKB - Nieuw Koopmansbelang - informeerde vandaag met het onderstaande bericht. 

Ondanks onze verzoeken om de reden van de 170% verhoging van het Marktgeld op de Antiek- en Boekenmarkt, in stappen ingegaan vanaf 2016, te onderzoeken, werd er geen onderzoek ingesteld. Wel op de Haagse Markt. In het bericht staan daarom zaken specifiek voor de Haagse Markt. Maar filter de elementen betreffende onze markt er uit. 

De toenmalige hoofd markten is elders gaan werken, maar voor zijn vertrek is mij door een marktmeester verteld dat er in 2020 wel iets gaat veranderen. De marktmeester zei: 'in jullie voordeel" 
Kijk voor de berichten hier in het blog over die verhoging: scrol iets naar beneden - rechts zie je Blogarchief - ga naar 2016. Wateringen, 08 juli 2019 
 
Geachte collega’s,
 
Uw geduld is zwaar op de proef gesteld inzake informatievoorziening.
Hierdoor heeft u te weinig inzicht van wat er allemaal speelt.
Oorzaak is de stroperigheid waarmee de gemeente werkt.
Wij kunnen u nu echter melden dat met de nieuwe Wethouder Richard de Mos, er een andere wind gaat waaien. De Dienst heeft opdracht gekregen, service gericht te werken.
De Mos heeft grootse plannen om de markt naar een hoger niveau te tillen.
De terugloop van het bezoekersaantal van ruim 30.000 per dag voor de verbouwing tot krap
14.000 nu, moet omgebogen worden, daar anders de markt, in zijn huidige omvang, geen bestaansmogelijkheid meer heeft.
 
Zonnepanelen:
POSITIEF NIEUWS: de subsidie voor de zonnepanelen is toegekend!
Dat houdt in dat op korte termijn duidelijk wordt wanneer en hoe deze geplaatst gaan worden.
De opbrengsten worden verwerkt in de begroting en komen zo ten goede van de ondernemers.
 
Reglement:
De gezamenlijke bonden werken in samenspraak met de wethouder aan een nieuw reglement.
In het concept, waarvoor voordat het wordt ingevoerd u nog inspraak in krijgt, staan niet meer de 50% aanwezigheid regeling, niet meer de 6 weken vakantieregeling en niet meer de 10% regeling branchevreemde artikelen. Dit alles wordt, wat ons betreft, vervangen voor regels die uitgaan van mogelijkheden en kansen voor de ondernemers.
 
Droogloop:
Het door de vorige wethouder gewenste rapport over de haalbaarheid is reeds lang afgerond. Door de weigerachtige houding van de toenmalige hoofd van Dienst is alles blijven liggen.
Wethouder de Mos heeft nu opdracht gegeven om het op te pakken en in de markt te zetten.
Dat betekent dat architecten en aannemers met plannen en ideeën komen voor uitvoering.
Wij zullen u de komende tijd uitgebreid op de hoogte houden van de ontwerpen en mogelijkheden die geboden worden.
 
Rekenkamer onderzoek:
NKB heeft in samenspraak met de andere belangenorganisaties CVAH-VETRA-SHMO, een moeizaam proces bewandeld om überhaupt tot een onderzoek te komen. De toenmalige wethouder redeneerde, dat er is al een uitgebreid onderzoek van de gemeente was geweest en dat daarin alle vragen die wij met elkaar hadden geformuleerd, zijn behandeld.
 
U kunt de resultaten van dit onderzoek nogmaals bekijken d.m.v. te klikken op de link:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5426086/1/RIS297197_bijlage_Onderzoek_Tarieven_Haagse_Markt


Van de uitslag in dit onderzoek uit 2017 hebben wij namens u afstand genomen.
 
NKB heeft na onvermoeid aanhouden, Groep de Mos en het CDA in de Raad weten te overtuigen van de onwaarheden in dat rapport. En het waren zij die in de late uurtjes na een lange raadsvergadering, moties hebben ingediend. Deze moties zijn beide aangenomen waardoor er een rekenkamer, en een accountsdienst onderzoek tot stand is gekomen.
 
Helaas kennen wij de inhoud nog niet van deze onderzoeken, maar is er aangegeven dat er wel degelijk veel fout zit.
Vooruitlopend op de uitkomst zijn al de servicekosten verlaagd. Het hoofd van de Dienst is vertrokken, en uw belangenorganisaties gaan, met de nu verantwoordelijke wethouder (Richard de Mos) de onderhandelingen doen m.b.t. conclusies en de gevolgen, die voortvloeien uit dit onderzoek. Wij zullen u daarvan uitgebreid op de hoogte houden.
 
Het is eerst zaak dat we met elkaar de inhoud van de resultaten uit het onderzoek goed bestuderen. En vandaaruit de onderhandelingen in gaan. Het zal weer een aanslag worden op uw geduld en rechtvaardigheidsgevoel, maar die rechtvaardigheid zal worden behaald.
 
Het heeft geen zin om koppen te laten rollen, want dan is “daarmee de zaak afgedaan”.
We moeten proberen ons recht te halen d.m.v. goede compromissen t.a.v. de opgelopen schade.
 
Hiervoor is overleg met elkaar nodig en daarvoor zal NKB haar, uitgestelde, jaarlijkse ledenvergadering openstellen voor iedere ondernemer die mee wil werken aan het opstellen van de compromissen voor de daaropvolgende onderhandelingen. Ook de andere belangenorganisaties zullen worden uitgenodigd om plaatst te nemen aan de bestuurstafel op de vergadering.
 
U zal worden uitgenodigd voor de ledenvergadering van NKB na de presentatie van het rekenkameronderzoek en de bestudering ervan,
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van NKB.vrijdag 21 juni 2019

Komen en gaan op de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag

Standhouders komen en gaan,
sommigen zijn niet weg te slaan
en daarom zal de markt 
misschien voor altijd mogen bestaan


Ook een gaan en komen is het op de afdeling Markten van de Gemeente Den Haag.
Op 20 mei j.l. was er de volgende wissel:

Marinus van der Vos is ruim 3 jaar Hoofd Markten van de Gemeente Den Haag geweest. Sinds 20 mei een heeft hij een nieuwe functie: risicomanagement in de Scheveningse haven. 
Ton Pronk neemt voor nu de taken bij de Afdeling Markten van Marinus over

dinsdag 11 juni 2019

Art Nouveau op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Ook op de Antiek & Boekenmarkt Den Haag 
hadden een aantal standhouders wat extra aandacht besteed aan het 
Art Nouveau Festijn, Den Haag 2019.


Zo staat er op Facebook:

"Zo. 9 juni. Naast alle programma-onderdelen van het Art Nouveau Festijn, was er ook nog wat te genieten op De Haagse Antiek- & Boekenmarkt waar sommige handelaren wat meer aandacht gaven aan hun Art Nouveau kunst en boeken. Marx Warmerdam stond er ook met boeken met prachtige Art Nouveau-boekbanden"

We zien ook het mooie art nouveau keramiek en porcelein bij Dirk en boeken over art nouveau en art deco bij Jacques en Beertje

Klik hieronder op de link en zet je geluid aan !