dinsdag 8 september 2015

De Sanctiematrix van de Gemeente Den Haag geldt voor alle markten in Den Haag

reacties worden onderaan dit blog geplaatst

Je hebt een vergunning voor een standplaats op een markt in Den Haag of je wilt er één aanvragen. 
Je hebt dan rechten, maar vooral plichten. 
Doe je iets fout dan kan er een sanctie (boete of straf) volgen. Hiervoor hanteert de Gemeente Den Haag, dus de afdeling Markten, een lijst, 
de Sanctiematrix. 
Deze sancties zijn voor alle markten gelijk, of je nu een vergunning hebt voor de woensdagmarkt (circa 50x per jaar) aan de Herman Costerstraat, "de Haagse Markt" of voor de zondagmarkt van de Antiekmarkt aan het Lange Voorhout (19 of 20x per jaar) 
voor de volledige Sanctiematrix klik je op de volgende link:
Op de Antiekmarkt Lange Voorhout zijn nu 3 standhouders geschorst n.a.v. overtredingen en is hen de sanctie daarvoor opgelegd volgens die Sanctiematrix.Natuurlijk hebben zij, en wij, hun collega's, hier een mening over: terecht of onterecht, willekeur of belachelijk, eigen schuld, ik doe niets fout, echt slecht weer, marktmeester niet bereikbaar voor overleg, de éne schorsing met directe ingang, de ander volgend seizoen, etc.

Duidelijk is dat er een onevenredigheid is t.a.v een markt die 50x of 20x wordt gehouden. Daar moet wat aan gedaan worden.

Ik heb Paul Nijhuis, regiomanager van het CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel) en onze twee vertegenwoordigers in de Marktkamer, Kathy Moesker en Marcel van Winden, gevraagd wat zij ervan denken, en wat zij er aan kunnen doen. Hieronder mijn mail en hun reacties:


Beste Paul, Kathy en Marcel.
Twee weken geleden werd bekend dat B. Niese is geschorst,
gisteren dat H. Wegman en J. van der Werff zijn geschorst,
allen vergunninghouders op de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag
Mogelijk zijn er meer schorsingen, boetes of waarschuwingen uitgegeven door de Afdeling Markten van de Gemeente Den Haag.
Graag wil ik van jullie weten hoe jullie hierover denken;
-       -  of jullie voordien zijn geinformeerd,
-        - of jullie hierover vragen zullen stellen in de Marktkamer,
-        - of jullie je wilt informeren bij betreffende vergunninghouders over de reden zoals geschreven in de aan hen gerichte brieven van de Afdeling Markten,
-        - hoe jullie mening is t.a.v. het sanctiebeleid en de sanctiematrix (onevenredige verhouding 20x per jaar markt versus 50x markt),
-        - wat jullie eraan gaan doen dat er lege kramen ontstaan (3 bij de entree van de markt)
-      -   jullie mening over de pilot van tijdelijk vergunningen, die is mislukt, omdat het niet voorziet in opvulling van lege kramen ontstaan door ziekte, vakantie en zoals nu schorsing
-       -  of één of meerdere marktkamerleden een oproep doet tot een vergadering van de Marktkamer voor het einde van dit marktseizoen, teneinde dit onderwerp als urgent te bestempelen. 
Met vriendelijke groet,

Marx Warmerdam


Dag Allen,
Voor elke markt is het een groot verlies als een aantal kooplieden niet op de markt zijn.
Bedenk dat de gemeente niet zomaar schorst. Redenen kunnen uiteenlopend zijn, 
en de sancties zijn streng en hard in Den Haag.
Overigens wordt niemand hierover vooraf geïnformeerd. 
Als volgens de betreffende vergunninghouders de sanctie onterecht is opgelegd, kunnen zij zich melden bij het juridisch loket van CVAH, ook als zij nog geen lid zijn. 
Misschien kunnen jullie hen daarop wijzen. 
Ten aanzien van het sanctiebeleid zal de gemeente erop wijzen dat elke vergunninghouder die sancties kent en zich daaraan heeft te houden. 
Maar dat bij een markt die 20* georganiseerd wordt een sanctie van 3 onevenredig zwaar drukt, zal duidelijk zijn. 
Het is dan ook aan te bevelen niet voor eeen sanctie in aanmerking te komen. 
Met vriendelijke groet,
Paul Nijhuis
Regiomanager CVAH
06 15 18 98 23


Hoi Marx, 
Dank voor je inzet.
Ik heb gevraagd het te bespreken 14 oktober en tot die tijd de schorsingen uit te stellen. 
Met groet Marcel


7 sept. 2015
Beste Marx. 
N.a.v jou mail over de schorsing van de heren Wegman en van der Werff het volgende.
Dat deze twee ook geschorst zijn hoorde ik gisteren.
N.a.v. de schorsing van de heer Niese heb ik op 26/8 met mevr. Jaarsma een gesprek gehad over de m.i.z. onevenredig zware sanctie
"schorsing" voor 4 x t.o.v onze 20 marktdagen.
Waarop Mevr. Jaarsma dit aan de juristen zou voorleggen.
De huidige regelgeving word momenteel inclusief sanctiebeleid geevalueerd.
Ik weet niet of het mogelijk is de schorsingen uit te stellen tot er meer duidelijkheid is ik zal dit morgen aan het marktwezen voorleggen. 
Met vriendelijke groet Kathy Moesker


Even opletten:
dus op 14 oktober is er een Marktkamer overleg.
Daar kunnen dan agendapunten voor worden ingebracht.
Heb jij iets dat je gezegd wilt hebben, ga dan met Kathy of Marcel in gesprek. Zij kunnen dan je vraag, opmerking of idee verwoorden in dat Marktkameroverleg
Kathy: ab.moesker@planet.nl
Marcel: info@boekdorado.nl

Heb je een reactie die je hier geplaatst wilt zien, mail dan via de volgende mail-link:

reacties voor Blog voor standhouders

N.B. dit Blog is openbaar en kan door iedereen dus gelezen worden, maar laat dat je niet tegenhouden te reageren. Je kunt mij ook bellen.

Heb je juridisch advies nodig? Paul Nijhuis nodigt je uit om contact op te nemen met het juridisch loket van het CVAH: 
CVAH kantoor in Zeewolde: 036-5409945
Nog beter: lid worden van dat CVAH !tekst: Marx WarmerdamREACTIES: 

8 sept.2015.
Hoi collega's
Iedereen heeft een mening over de markt. Dat moet ook kunnen maar het wordt wel een probleem als niet alles volgens de regels verloopt. Als er mensen afwezig zijn en je vraagt aan de aanwezige marktmeester of je de stand erbij mag nemen dan is dat geen probleem. Ik hoor ook berichten dat dit wel eens geweigerd wordt. Dat kan dus niet. Zo krijg je scheve gezichten. 
Dat Post de kraam die leeg blijft wil afrekenen als je deze neemt klopt niet. Er is voor betaald en ze kunnen geen 2 keer afrekenen (bij een jurist nagevraagd). 
Als er veel regen valt pakt bijna iedereen in. Hoe kun je dan de ene persoon wel schorsen en anderen niet. 
Daar moet duidelijkheid over komen. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat er mensen af gaan haken omdat ze verschillende signalen krijgen.  
Groetjes, Elvira 


9 sept.2015.
Bedankt Elvira voor de duidelijke mail! 
Ook ik constateer, dat de marktmeesters duidelijk niet op een lijn zitten. Hoe kan het, als er iemand op onze markt echt bijna de hele zomer veel te laat is met inpakken op zowel de donderdag als de zondag ( en zeker weten: gewoon te laat begint met inpakken en stelselmatig niet klaar is om 19.00 uur ), niet geschorst is deze zomer, en inderdaad wel iemand geschorst wordt voor een aantal weken omdat hij een paar keer te vroeg was met inpakken was vanwege slecht weer of een andere goede reden? Bij mij voelt dit echt niet goed en riekt het duidelijk naar vriendjes politiek. Ik heb al zo veel mensen gesproken die het met mij eens zijn: de marktmeesters zitten helemaal niet op een lijn en ook mijn conclusie is duidelijk: er moet een rechtvaardig eenduidig beleid komen, dit is er momenteel absoluut niet! Ik hoop dat Kathy Moesker dit onderwerp duidelijk op de agenda zet en dat er, na al een paar jaar geen consequent beleid!, nu eindelijk eens een eenduidig beleid gevoerd gaat worden door de marktmeesters. 
Vriendelijke groet, Ria.9 sept.2015
Beste Marx, 
Eigelijk wilde ik niet meer reageren op wat er op de markt gebeurd; door nieuwe regels hebben wij onbemande kramen, een doorn in het oog en maken onze markt er niet gezelliger of beter op. Terwijl de regelgeving is gemaakt voor de Haagse weekmarkt. Strengere regels zeker qua invullen van de kramen doet de gemeente Den Haag er dit jaar nog een schepje bovenop; door schorsingen is onze markt nu nog leger. De regels zijn vaak veranderd en de indruk wordt gewekt dat wij hierover mee mogen praten, door je verkiesbaar te stellen, is een sprookje.

De problemen die wij nu hebben zoals onevenredig “straffen” of sancties opleggen (schrijf ik dit echt in 2015) is snel op te lossen. Wanneer je vind dat je moet straffen doe dat dan evenredig, een weekmarkt vergelijken met een seizoenmarkt is al oneerlijk, maar wanneer je dat doet in percentages is dat iets eerlijker. Jammer dat dit weer een langdradige discussie is, in de tussentijd worden er mensen onevenredig gestraft, er wordt met twee maten gemeten. Wanneer je het in 19 dagen moet verdienen is een dag geschorst al sanctie genoeg.

In percentages kom je op de volgende berekening. weekmarkt 50x staan per jaar en 4 dagen geschorst, betekent voor seizoenmarkt 20x staan per jaar 1.6 dagen geschorst, maar nu we maar 19 dagen staan is dat 1,5 dag, daar hoef je geen jurist voor te raadplegen of dit wel eerlijk is.

Natuurlijk moet men zich aan regels houden, maar er wordt werkelijk met twee maten gemeten wanneer het komt tot sancties juist doordat de gemeente Den Haag met een meer eenvoudiger regelgeving wet wil houden en weekmarkten met seizoenmarkten onder één regelgeving wil houden. Hou daar dan een evenredigheid in, en ik hoop dat iedereen gewoon de laatste keren mag staan zodat er een goed gevulde antiek en boekenmarkt staat.

Met vriendelijke groet, Rosalind

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.