donderdag 22 december 2016

Per 1 januari 2017 gaan de markttarieven van de Antiekmarkt en Boekenmarkt weer 50-70% omhoogEen markt faciliteren of een markt exploiteren.

De markttarieven kan de gemeente zelf bepalen in een verordening.
De Haagse Gemeenteraad heeft in november 2015 ingestemd met 170% marktgeldverhoging.

Op de daadwerkelijke afname van het aantal ingenomen kramen / afgenomen meters door standhouders heeft de gemeente geen invloed.
Het effect van een tarievenverhoging op de gemeentelijke inkomsten is daarom niet exact te bepalen.
Maar het risico bestaat dat een tarievenverhoging kan leiden tot een afname van volumes / aantal ingenomen standplaatsen / hoeveelheid door standhouders in gebruik genomen meters.
Het zou namelijk kunnen dat marktkooplui van de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag kiezen voor een markt in een andere stad of minder meters gaan innemen.
Dit zou een lagere opbrengst van marktgeld en dus tot minder inkomsten voor de gemeente Den Haag als gevolg kunnen hebben.
Daardoor zal de begroting niet gedekt worden en zullen de tarieven weer verhoogd moeten worden.

Marktkooplieden kampen met een trendmatige afname van het verkoopvolume.
Die trendmatige afname is het gevolg van, bijvoorbeeld:
dat de  Antiek- en Boekenmarkt steeds meer wordt gepresenteerd als plek van vertier,
met meer kijken dan kopen als gevolg,
parkeer problematiek,
minder passanten, de markt is 4 jaren moeilijk te bereiken geweest,
een andere uitgavenpatroon en het mijden van overbodige luxe goederen door bezoekers en passanten.

De tarievenverhoging moet uiteindelijk in de verkoopprijzen worden doorberekend.
Bij een 170% stijging van de marktgelden, zullen de verkoopprijzen uiteindelijk ook 170% moeten stijgen, of zie ik dat verkeerd?
Beseft de consument dat hij of zij de marktgeldverhoging moet gaan betalen?
Willen zij dat?  Gaan zij misschien dan liever ergens anders heen?
Weer minder verkoopvolume voor de standhouder.....
Die vicieuze cirkel moet worden doorbroken.

De tarievenverhoging van 170% heeft tot veel weerstand en onrust onder de marktkooplieden geleid.
Deze onrust zou een leegloop tot gevolg kunnen hebben.
Dit is ook begrijpelijk omdat er regelmatig klachten zijn geweest over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.
De vertrouwensrelatie tussen gemeente en marktkooplui moet eerst opgebouwd of hersteld worden.

De Gemeente Den Haag moet eerst investeren in kwaliteit van de gefaciliteerde markt,  
daarna pas de tarieven van de marktgelden verhogen.
Dus de kwaliteit van de faciliteit boven de exploitatie stellen.
Iedereen blij.voetnoot: ik heb gebruik gemaakt van teksten uit een memo van H. Kielenstijn, Nijmegen en aangepast aan onze situatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.