donderdag 29 december 2016

Bezwaren marktgeldverhoging afgewezen. Standhouders Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag moeten de 170% marktgeldverhoging betalen


Het is duidelijk.
Een aantal standhouders van de Antiek- en Boekenmarkt hebben persoonlijk bericht ontvangen van de directeur der Gemeentebelastingen,
met als eindconclusie:

....de nota is terecht in rekening gebracht en niet tot een te hoog bedrag vastgesteld. Er bestaat daarom geen aanleiding om aan uw bezwaar tegemoet te komen.

ook vermeld wordt:

....tegen de inhoud van een verordening met de daarin vastgestelde tarieven, kan op wettelijke gronden geen bezwaar worden aangetekend

... geen compensatie bij werkzaamheden ... risico's zijn voor rekening van de ondernemer

.. u kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank te Den Haag

De advocaat, die standhouders die lid zijn van het CVAH adviseert, heeft overal in het land om-hulp-vragende marktkooplieden geholpen en weet als geen ander wat de mogelijkheden zijn. Die zijn er juridisch niet. Een rechter zal kijken naar de verordening die door een gemeenteraad is goedgekeurd. 
In beroep gaan is alleen zinvol als je kunt aantonen dat de tarieven meer geld opbrengen dan dat de begrote kosten zijn. Dus niet de reële kosten, maar de begrote.
Zijn advies is daarom:
betaal de nota z.s.m. om boetes en incassobureau's te vermijden.

De verantwoordelijken voor de extreme marktgeldverhoging zijn de leden van de gemeenteraad Den Haag die in november 2015 de markttarieven hebben goedgekeurd.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.