zaterdag 25 juni 2016

Marktgeldverhoging deel 6, niet 150 maar 170% meer marktgeld op de Antiekmarkt & Boekenmarkt in Den Haag

Het  AD-Den Haag 23-06-2016, tekst Lex de Jonge. Het papier van de krant heeft, net zoals wij en onze spullen, ternauwernood de hoosbuien doorstaan.

Lex de Jonge heeft een nauwkeuriger berekening gemaakt dan ik: niet 150%, maar 170% verhoging van het Marktgeld op de Antiek- en Boekenmarkt Lange Voorhout Den Haag. De woordvoerder van de Gemeente Den Haag ontkent dat het na 2016 nog verder zal stijgen.

Wat is er fout gegaan?

"Het moet kostendekkend zijn"
Daar zullen onze vertegenwoordigers in het Marktkameroverleg het beslist mee eens zijn geweest.
Want een sociaal burger vindt natuurlijk dat afvoeren van mijn huisvuil niet door een ander betaald hoeft te worden, mijn privé waterverbruik ook niet, mijn marktkraam ook niet.
Maar het is zo dat de Gemeente Den Haag
alleen een verhoging mag doorvoeren als de feitelijke kosten die zij opvoeren gecontroleerd kunnen worden met een begroting.
Dus de toelichting over de opbouw van het marktgeld, zoals aan ons gegeven:

"het marktgeld is opgebouwd uit kosten
voor toezicht door de marktmeesters, afdelingskosten en promotiebudget"
(brief aan de standhouders - SB/2015.6174 - d.d. 16 december 2015)

is onvoldoende.

En omdat "Opbouw Marktgeld" wel een agendapunt was tijdens het Marktkameroverleg
(verslag verzonden aan de standhouders d.d. 3-2-2016)
maar niet werd behandeld,
is er nooit inzage, dus correctie, door de standhouders mogelijk geweest.

Wij zijn dus terecht onthutst.

Ook door de formulering van de meterprijs.
Nooit heeft er op papieren of facturen aan de standhouders gestaan:
marktgeld 0,74 per meter per dag
Het was altijd een seizoensvierkantemeterprijs, een twintigvoud dus.

Nu hadden wij, of ik, of onze vertegenwoordigers op het moment dat er bezwaar kon worden gemaakt natuurlijk zelf, ter plekke, een omrekening kunnen maken.
Maar onze vertegenwoordigers zijn door die andere formulering om te tuin geleid. Bewust ? Dat weet ik niet. Dat zal in ieder geval ontkend worden.

Samen met de juridische afdeling van het CVAH
- Centrale Vereniging voor Ambulante Handel -
zal nauwkeurig gereconstrueerd worden hoe het allemaal is gelopen.
Hoe (on)helder de Gemeente heeft gecommuniceerd.

Echter, omdat de Gemeente heel traag is met het verstrekken van verslagen en besluiten aan ons of juristen, kan dat weken, zo niet maanden gaan duren.
Het zou de Afdeling Markten van de Gemeente Den Haag sieren als zij zich zouden inspannen om dat wel snel te bezorgen.
Maar zij hebben bazen.
En die zouden het weleens anders willen wensen.

Wethouder Revis kan binnenkort de begroting aanpassen,
want volgend jaar zullen er, door die verhoging, zeer beslist minder vierkante meters in gebruik worden genomen door standhouders.
Dus zal er minder geld in de gemeentekas stromen.
Of denkt de wethouder dat er ruim voldoende nieuwe standhouders staan te trappelen om tegen dergelijke prijzen een heel seizoen op de Antiek- of Boekenmarkt Den Haag te staan ?
Kijk naar de donderdag antiekmarkt zou ik zeggen.
Kijk naar de zondag boekenmarkt zou ik zeggen.

Nog even naar de toelichting van de kosten.
"toezicht door marktmeesters en afdelingskosten"

Ik zou ook graag willen eisen dat er inzichtelijk wordt gemaakt hoe het aantal uren van markmeesters en afdelingspersoneel t.b.v. de Antiek- en Boekenmarkt in 2015 is bepaald en of de chaos rond de bouw van de parkeergarage onder het Tournooiveld meer manuren heeft gekost en of die dus door de standhouders van de markt betaald moeten worden.
Wij weten dat de marktmeesters en het hoger kader veel meer, heel veel meer uren hebben besteed aan onze markt door die bouw.

Moet het niet zo zijn dat de bouwer
Ontwikkelcombinatie PTV
- Sens real estate, Dura Vermeer, Royal Haskoning -
die kosten zou moeten betalen en niet de standhouders ?

Verder hoop ik dat schoonmaakkosten niet zijn opgevoerd,
zoals dhr. Ruud Tonkes van Stadsbeheer al jaren wil,
omdat we onze plek niet veegschoon kunnen maken,
omdat die 2-3 prullenbakken ook door het publiek en passanten worden gebruikt, ook voor en ook na de markttijden.

Verder hoop ik dat collega's die toch hun eigen afval in die prullenbakken gooien, beseffen dat zij de collega's die dat niet doen, ervoor laten betalen.


Nu nog wat leuke plaatjes van onze A1 locatie,
zoals de Gemeente Den Haag ons voor laat betalen.
Eigenlijk moet de klant het betalen.
En wat krijgt die klant?


Jan, deze klant, is een die-hard;
hij komt al 41 jaar op de markt,
ook met zulk weer en door zulke plassen.

Wij krijgen niets fraais extra's voor ons meergeld.
We moesten het afgelopen donderdag doen met
wateroverlast en geen wc.


water in je kraam, niet even, maar uren,
niet door de opwarming van de aarde,
maar door de ondoordringbare ondergrond


water achter je kraam, niet even, maar uren,
alles moet hoog, ook je schoeisel


water voor je kraam, die éne klant moet daar wel doorheen willen.
Effe goed kijke,
nee dat is niet eens een enkele klant,
da's collega Kathy !

Zo, dat was weer een fijne aflevering
van de serie
Marktgeldverhoging Antiek- en Boekenmarkt Den Haag


tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.