woensdag 16 november 2016

Waarom zijn de tarieven op haagse markten extreem verhoogd ?Een constatering:
In 2013 werden de markttarieven op de Antiek- en Boekenmarkt drastisch verlaagd.
Reden: de markt was tot dan winstgevend en hoefde slechts kostendekkend te zijn.
In 2015 werden de markttarieven voor de volgende 3 jaren met 170% verhoogd.
Reden: de markt was niet kostendekkend.
Wat is er in die 2 tot 3 jaar gebeurd?
Het volgende werd genoteerd, in openbare verslagen,
en gepubliceerd door de Gemeente Den Haag: DSB/2014.393 – RIS 273508 – 23 juni 2014 - wethouder B. Revis aan de voorzitter van de algemene raadscommissie Gemeente Den Haag
Voortgangsbericht Vernieuwing Haagse Markt
“….
Met de verwachte einddatum van oktober 2015 wordt bovendien de al eerder bijgestelde termijn van de Europese subsidie overschreden. Met het bureau Kansen voor West zal overleg gevoerd worden gericht op verlenging van de termijn van 1 augustus 2015. Een en ander zal wellicht gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de subsidie. De omvang van dit mogelijke nadeel is nu nog niet aan te geven. 
De overschrijding van de kosten komt in grote mate voort uit aanpassingen in het plan ten behoeve van de uitstraling van de buitenkant van de Haagse Markt en omdat het werk langer duurt dan was afgesproken.
Hiervoor moet de rekening niet bij marktondernemers (van de Haagse Markt, red.) worden gelegd.
Daarom wil ik de meerkosten niet verwerken in het markttarief (van de Haagse Markt, red.)
Ik heb extra beheersmaatregelen en controle- en verantwoordingsmomenten getroffen om eerder en scherper te kunnen sturen op het budget om zo het verwachte tekort te beperken. Dit geldt ook ten aanzien van de beheersing van de planning.
De financiële gevolgen van de uitloop voor het budget worden binnen de begroting van de dienst Stadsbeheer (hier vallen ook alle andere haagse markten onder, red.) gezocht, verdeeld over meerdere jaarschijven
….”
DSB/2015.252 – RIS 283166 - 9 juni 2015

Onderwerp: Voortgangsbericht vernieuwing Haagse Markt en tussentijdse evaluatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

"Hierbij informeer ik u over de voortgang van het project vernieuwing Haagse Markt

(…)
Financiën.
Het financiële kader voor het project Haagse Markt bedraagt €33,6 miljoen. Hiervan is €27,5 miljoen door uw raad beschikbaar gesteld.
De resterende €6,1 miljoen is opgevangen binnen de begroting van de dienst Stadsbeheer  (weer: hier vallen alle andere haagse markten onder, red.) Hierover heb ik u op 23 juni 2014 per brief geïnformeerd. Naar verwachting zullen de totale uitvoeringskosten voor het project ‘Vernieuwing Haagse Markt’ binnen dit financiële kader blijven. 
 (…)
Met vriendelijke groet, 
B.A. Revis Wethouder Buitenruimte, Stadsontwikkeling Kerngebieden en BuitenruimteVerordening op de heffing en invordering van rechten markten Den Haag 2013 (Verordening rechten markten Den Haag 2013) (11/2012)
Gepubliceerd: 
09 november 2015
Stadsdeel
Gemeente Den Haag
Type
verordeningen en reglementen
Subtype
Gewijzigd
Algemene informatie
Burgemeester en wethouders van Den Haag maken bekend dat bij besluit 128 (RISnummer 287203) de gemeenteraad op 5 november 2015 de verordening heeft gewijzigd. De verordening treedt in werking op 1 januari 2016. Na de inwerkingtreding kunt u de volledige tekst van de vastgestelde verordening inzien op www.overheid.nl


Follow the money

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.