woensdag 16 november 2016

Hopelijk ook onafhankelijk onderzoek naar de verhoging markttarieven op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag.

Wat gaat er gebeuren ?


Eerst: wat is er geschreven:
Geachte heer de Rooij.
Ik dien morgen onderstaande motie in en hoop steun van de overige partijen uit de gemeenteraad.
Hartelijke groeten, Richard de Mos


 Motie onafhankelijk onderzoek tarieven uitbreiden
Constaterende dat:
het college heeft toegezegd om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te starten naar de opbouw van de tarieven;
  • de Antiek- en Boekenmarkt en andere Haagse markten niet onder dit onafhankelijke onderzoek valt;  Van mening dat:
  • de 170% marktgeldverhoging de Antiek- en Boekenmarkt hard zal raken;
  • het vaststellen van tarieven op andere Haagse markten ook kloppend moet zijn;
  • Verzoekt het college:
  • de Antiek- en Boekenmarkt en alle overige Haagse markten mee te nemen in het onafhankelijke onderzoek naar tarieven;
  • en de raad hierover te informeren;
  • En gaat over tot de orde van de dag,

Op 16 november 2016 15:03 schreef Leopold:
Geachte heer de Mos. Dank voor uw snelle reactie.
Wij vragen ons af of u al op de hoogte was van het bestaan van onze brief van 10 juli jl. waarop wij nog altijd geen inhoudelijke reactie hebben gehad.

Beste heer De Rooij
Ik zal dat noemen in mijn zeer beperkte spreektijd.
Dank dat u mij mailt met informatie.
Hartelijke groeten,
Richard de Mos


Beste heer de Mos. Morgen wordt bovengenoemd onderwerp behandeld in de Gemeenteraad door Wethouder Revis. Namens de deelnemers aan de Antiek- en boekenmarkt op het Lange Voorhout verzoeken wij ook deze markt te betrekken bij het onderzoek. Tevens refereren wij aan onze brief van 10 juli jl, welke door ruim 70 deelnemers mede werd ondertekend. Hierin maken wij bezwaar tegen de marktgeld verhogingen. De brief is aangetekend verstuurd naar de Dienst Stadsbeheer, Afd. Markten met een kopie naar B&W Den Haag. Wij hebben daar inhoudelijk nog altijd geen reactie op ontvangen anders dan dat de verhoging vooralsnog niet betaald hoeft te worden.
Wij hopen dat u dit verzoek wilt meenemen in uw overwegingen. In afwachting van een reactie.
Vriendelijke groet, n
amens de deelnemers,
Leopold de Rooij
Kopie aan wethouder B. Revis

Richard de Mos aan zijn collega's van Groep De Mos :
Geachte collega's.
Tijdens het debat in de commissie heeft de wethouder toegezegd te komen met een onafhankelijk onderzoek naar opbouw van de tarieven; navraag bij de griffie leert dat deze toezegging alleen geldt voor de Haagse Markt. Derhalve de volgende motie. Hoor graag of jullie willen mee tekenen uiteraard. 
Motie onafhankelijk onderzoek tarieven uitbreiden
Constaterende dat: het college heeft toegezegd om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te starten naar de opbouw van de tarieven;  de Antiek- en Boekenmarkt niet onder dit onafhankelijke onderzoek valt; 
Van mening dat de 170% marktgeldverhoging de Antiek- en Boekenmarkt hard zal raken; Verzoekt het college: de Antiek- en Boekenmarkt mee te nemen in het onafhankelijke onderzoek naar tarieven; en de raad hierover te informeren; En gaat over tot de orde van de dag,.
De Mos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.