zondag 18 september 2016

Overeenkomst Inzake Energie voor de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag.


Ik heb er heel veel moeite mee om een overeenkomst te tekenen, die ik op 14 september van de Gemeente Den Haag afdeling Markten ter ondertekening heb ontvangen, in de 18de week van ons 20-wekenseizoen, die ik voor 25 september moet inleveren, die zal gelden met terugwerkende kracht naar 1 januari, terwijl ons seizoen pas op 12 mei begon, die mij een eerste instantie doet denken dat ik
19 en/of 20 x 61 cent moet betalen over 2016,
maar die mij, bij volgende lezingen, het vermoeden geeft dat dat niet klopt.
Daarom heb ik een paar vragen gestuurd naar de afdeling markten van de Gemeente Den Haag:


Aan Afdeling Markten Gemeente Den Haag,
t.a.v. Team Beheer
Herman Costerstraat 524, Den Haag
Referentie/uw kenmerk: DSB/2016-4151
- Verrekening stroom Antiek- en Boekenmarkt 

18 september 2016, Den Haag 

Geachte leden van Team Beheer.
14 september j.l. ontvingen wij van u “Overeenkomst inzake Energie”.
Alvorens deze te ondertekenen willen wij graag opheldering over het volgende:

1.   Wat is de reden dat wij, met nog 2 marktdagen in het marktseizoen Antiek- en Boekenmarkt Lange Voorhout  2016 in het vooruitzicht, een overeenkomst moeten aangaan die op 1 januari 2016, dus met vér terugwerkende kracht, ingaat?

2.   Kunt u begrijpen dat wij moeite hebben een overeenkomst aan te gaan voor iets wat al bijna verleden tijd is?

3.   Waarom stuurt u niet simpel een rekening voor het, nu bijna afgelopen, seizoen 2016, gebaseerd op het door u gestelde tarief en een overeenkomst op de startdag van het 2017 seizoen te laten ingaan?

4.   Kunt u bevestigen dat het tarief op lichtpunten is gebaseerd voor 1 kraam. M.a.w. geldt het tarief voor 1 kraam met maximaal 2 lichtpunten? Of geldt het tarief ook voor een kraam met gebruik van een extra stopcontact, of ook voor een diepe kraam met meer dan 2 lichtpunten, of voor een, zoals sommige vergunninghouders hebben, een kraam met dubbele frontlengte, dus ook meer dan 2 lichtpunten en/of gebruik van een extra stopcontact?

5.   Kunt u bevestigen dat het 2016 tarief van €0,61 dan wordt vermenigvuldigd met het aantal marktdagen van het 2016 seizoen, dus 20x €0,61 voor een donderdagvergunning-/standplaatshouder en 19x €0,61 voor een zondagvergunning-/standplaatshouder ?

6.   Zo ja, waarom staat er dan in de bijlage 1, in het “Tarieven 2016 (exclusief BTW)” schema een “Tarief per jaar (1dag/week)” het bedrag “31.72€” ?

7.   Waarom staat onderaan pagina 2 van de overeenkomst: “het tarief is gebaseerd op de in artikel 2.1 genoemde verbruikscategorie, waarbij het daarbij behorende gemiddelde jaarverbruik is omgeslagen naar 52 weken

8.   Zal er op de factuur een apart BTW bedrag zichtbaar toegevoegd worden? Indien ja, is dat dan 21% ?

9.   Is de overeenkomst ongeldig als er een verkeerd standplaatsnummer op staat?

10. Zal er in 2017 maandelijks een factuur gestuurd worden?

     Dus 5 facturen voor de Antiek- en Boekenmarkt Lange Voorhout 2017?

11. Mocht u ons niet voor 24 september 2016 opheldering kunnen geven inzake bovengestelde vragen, mogen wij dan uw datumstelling van 25 september 2016 voor het inleveren van de overeenkomst overschrijden? Indien niet, wat zijn dan voor ons de gevolgen?Dan denk ik ook nog aan de standhouders die nu al weten beslist te zullen stoppen na dit seizoen. Die moeten nu een overeenkomst tekenen en kunnen die ook direct weer opzeggen.tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.