woensdag 21 september 2016

Niet goed ? Niet tekenen ! Overeenkomst inzake Energie voor de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag


Enkele citaten uit brieven van collega's aan de afdeling markten Den Haag en vragen in het algemeen, m.b.t. "Overeenkomst inzake Energie" Antiek- en Boekenmarkt Den Haag:

- In de bijlage ”Algemene informatie en bepalingen Energie” staat bij Betaling 3.1 dat er betaald moet worden ongeacht de Marktondernemer aanwezig was. Is dit omdat de gemeente Den Haag zo soepel is geen extra kosten in rekening te brengen als gevolg van vermeend hoger verbruik??? Dit is vragen om moeilijkheden! Voeg liever toe ”Tenzij officieel afgemeld bij de Marktmeester”.

- Kan ik op basis van artikel 4.4 van Verbruik voor het seizoen 2016/zondag beroep doen op restitutie voor de 6 zondagen dat ik géén stroom heb gebruikt omdat er geen lichtsnoer was? De data: 29 mei, 5 juni, 12 juni, 3 juli, 17 juli en 14 aug. 2016. Gemeld aan de Marktmeester die zei “dat ik een punt had”  en/of  “het zou doorgeven”.

- De Tarieven 2016 zijn exclusief BTW. Is dit BTW hoog of BTW laag?

-  Het tarief per dag is 0,61€. Hoe komt u aan 31,72€ voor 19 zondagen?- Artikel 2.2. Totstandkoming
De overeenkomst gaat in op de overeengekomen datum (artikel 4.1. van de overeenkomst) dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken op de datum waarop de eerste levering plaatsvindt. In het laatstbedoelde geval stelt de gemeente Den Haag de Marktondernemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de eerste levering, op de hoogte van de ingangsdatum.
De eerste antiekmarkt (dus de eerste levering) werd gehouden op 12 mei, voor de zondag op 15 mei.
Ergo: het contract had uiterlijk medio juli moeten worden toegestuurd.

- De markt zou “kostendekkend” moeten zijn.
Volgens het contract,
art. 3.1.: Betaling
Ter betaling van de kosten verbonden aan levering van elektriciteit voor de aansluitingen zoals genoemd in art. 1 stuurt de Gemeente maandelijks een factuur.
Dat zou in ons geval betekenen: 4 maal, hooguit 5 maal € 0,61 = € 2,44 resp. € 3,05 per factuur. De portokosten zijn al bijna hoger!!!


- Vorige week ontving ik uw schrijven gedateerd 13 september 2016, met als onderwerp “Verrekening stroom Antiek- en Boekenmarkt zondag”.
Bij dit schrijven was een “overeenkomst inzake energie” gevoegd, met het verzoek of ik deze overeenkomst wilde ondertekenen en uiterlijk 25 september bij u inleveren.
De bepalingen in deze overeenkomst deden vermoeden dat het schrijven abusievelijk ook mij is toegestuurd. (Eerder al ontving ik ook ten onrechte een verzoek om mijn mening te geven over “het parkeren in de omgeving van de Haagse markt”)
Naar nu blijkt, is deze overeenkomst ook toegestuurd aan andere vergunninghouders/collega’s van de antiekmarkt, vandaar dat ik nu om opheldering vraag.


- Het is voor te stellen, dat de Gemeente Den Haag een overeenkomst inzake levering van energie wil afsluiten met vergunninghouders, die wekelijks of zelfs meerdere malen per week, gebruik maken van een elektriciteitsvoorziening die aangelegd is in opdracht van de gemeente. In
artikel 3.1.: Betaling verplicht de Gemeente Den Haag zich om maandelijks een factuur te zenden voor het verbruik.

- In de overeenkomst die ik heb ontvangen, is bepaald dat mijn verbruik is ondergebracht onder verbruikscategorie 1, d.w.z. een tarief van € 0,61 per marktdag.
Aangezien het aantal marktdagen van de Antiekmarkt zich beperkt tot slechts 19 maal per jaar zouden de “maandelijkse facturen” voor 2016 neerkomen op
resp. mei: 3x € 0,61= € 1,83, juni: 4x € 0,61= € 2,44, juli: 5x € 0,61=  € 3,05,  augustus: 4x € 0,61= € 2,44 en september: 3x € 0,61= € 1,83.


- Mijn totale stroomverbruik in 2016 was derhalve 19x € 0,61 = € 11,59

De factuur voor het afgelopen seizoen zie ik dan ook gaarne tegemoet en zal door mij per omgaande worden betaald.

- Om extra factuurkosten voor het volgende jaar te vermijden, neem ik aan dat de verbruikskosten voor energie opgenomen worden in het marktgeldtarief voor 2017 en dat het voor vergunninghouders van de Antiekmarkt niet noodzakelijk is om een “overeenkomst inzake energie” te ondertekenen.

- Ik ben zo stom geweest om een getekende brief weer in te leveren, terwijl ik ook direct veel vraagtekens had bij de brief die we allemaal gekregen hebben. 

- Bij nader nalezen van het contract dat ons door de Gemeente Den Haag door de strot wordt geduwd, lijkt het er sterk op dat de Gemeente Den Haag geen enkele verantwoordelijkheid neemt bij storingen of eventuele verhogingen van de energieprijs. Stel dat het licht uitvalt, bij wie moeten we dan klagen?
Nu is het voor het enkele energiezuinige lampje dat wij gebruiken geen ramp als de stroom uitvalt, maar je zult maar patat staan te bakken.....
- Ik heb vanmiddag met de jurist van het CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel) overleg gehad. De uitkomst daarvan is:


“Teken niet als je het niet eens bent met bepaalde punten in de overeenkomst.
Het is geen factuur, er komt geen deurwaarde, je wordt niet afgesloten van stroom.
Je hoeft niet te betalen voor iets vanaf 1 januari, terwijl je er pas vanaf 12 mei gebruik van hebt gemaakt”


- Zojuist heeft Team Beheer van de afdeling Markten telefonisch de ontvangst van mijn brief met vragen bevestigd. Ook werd gezegd dat de brief is doorgestuurd aan de jurist, dat de antwoorden zeer waarschijnlijk niet voor de 25e september aan mij gegeven kunnen worden, dat mijn brief dient als bewijs van mijn bezwaar.  

Overeenkomst inzake Energie:
Teken je of teken je niet ? Dit is de Weekendkwis !

Zie ook het blog van Zondag 18 september 2016


tekst: citaten van diverse standhouders van de Antiekmarkt Den Haag
tekst kop en voetnoot: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.