zaterdag 12 maart 2016

Wash & Shine op de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag


Je werk is een liefde.
Je hebt daar veel voor over: tijd, geld, studie en alles wat je moet laten.
Dan is er een roep om een vertegenwoordiger, 
die de faciliterende, regel bedenkende, regel uitvoerende en regel controlerende macht, heel af en toe, van gevraagd of ongevraagd advies mag of moet dienen. 
Dienen.
Je stelt je beschikbaar, je bent dienstbaar.
En je collega's vinden het fijn dat jij dat wilt doen en geven je hun stem, 
hun steun als je dat nodig hebt.
Na jaren ervaring weet je wat er wel, of vaak niet, gebeurt met je adviezen en voorstellen.
Plotseling wordt van je verwacht om goed- of afkeuring te geven aan voorstellen van de Promotie Commissie.
Want na 40 jaar werk en inzet is de Promotie Commissie Antiek- en Boekenmarkt Den Haag door de Afdeling Markten van de Gemeente Den Haag van een doe-groep tot een ideeën-groep gedevalueerd. 
Na 40 jaar gediskwalificeerd.
En jij moet hun ideeën beoordelen. 
Je handtekening zetten of juist niet.

Van adviezen aanleveren tot verantwoordelijk zijn.

En nergens in de Haagse Gemeentelijke Algemene Bepalingen Markten staat waarom, waarvoor en waartoe.
Nu wordt wel je handtekening gevraagd.

Zou ik dat doen ?
Mij niet gezien. 
Mijn handtekening krijgen ze nooit voor zoiets vaags en onbepaalds.

Ik denk dat Kathy dat ook niet wil.
Omdat het ridicuul is dat dat van haar gevraagd wordt.De Gemeente Den Haag Afdeling Markten meldt klip en klaar dat zij zich niet willen en zullen bemoeien, noch willen inzetten, bij onmin of belangenverstrengeling tussen Marktkamerleden, Promotie Commissie en vergunninghouders.
Dat moeten we zelf maar uitzoeken.
Maar van Kathy willen ze wel een handtekening, wel verantwoording.

Afdeling Markten van de Gemeente Den Haag: 
u wast bij voorbaat uw handen, zoals een prefect ooit deed.
You can wash, but you will not shine.


tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.