woensdag 9 maart 2016

Potverdorie ! Potverdorie ! Potverdorie ! 3x Potverdorie op de Antiekmarkt Den Haag


Over de notulen van het 
Marktkameroverleg Antiek- en Boekenmarkt Den Haag

Potverdorie 1.

19x markt op zondag.
Marktreglement Den Haag 2013 - Hoodfdstuk 1 - Algemene bepalingen - Artikel 1:2 Markten - 3. De Antiek- en Boekenmarkt wordt gehouden 20 donderdagen en 20 zondagen.

Vorig jaar werden de vergunninghouders plotseling geconfronteerd met het feit dat zij niet konden staan op de zondag van het oefenen voor Prinsjesdag. Hen werd daarvoor in de plaats een zondag in oktober aangeboden. 
Daar zagen zij van af.
Nu vindt de Gemeente Den Haag, Afdeling Markten het vanzelfsprekend dat er dit jaar, om die zelfde reden, maar 19x markt is.
Dit is niet conform de Algemene Bepalingen. 

Geen sukkel op het Marktkantoor heeft kunnen bedenken dat dat niet vanzelfsprekend is en tegen de Algemene Bepalingen in is. 
En mogelijk heeft weer een andere sukkel niet kunnen bedenken dat we misschien op 8 mei zouden kunnen beginnen of misschien wel op 2 oktober zouden willen staan.Ja ja ja, mijn woorden zijn niet elegant, u leest het goed: 
potverdorie en sukkel
Maar mijn emoties doen mij deze woorden gebruiken. 
Ik ga door:

Potverdorie 2.

De doorgangen tussen de kramen komen te vervallen
De kramen zullen (op een mogelijke corridor na) op elkaar aansluiten.

Is het diezelfde sukkel op het Marktkantoor, die niet inziet dat de standhouders op de Antiekmarkt NIET NIET NIET met appels en peren staan.
Dat volgens de overheid, minister, CVAH en vergunninghouder VEILIGHEID de hoogste prioriteit verdient, dat een standhouder bij de voorzijde van zijn/haar kraam moet kunnen komen en wel rap ! 
Dat hun objecten geen kisten met knollen en citroenen zijn, die van achter de kraam, huppakee, naar voren geschoven kunnen worden en dat er dan: 
Pakt u maar Mevrouw ! geroepen kan worden naar de consument waar we volgens deskundigen zeer veel aandacht aan moeten besteden, zelfs moeten KOESTEREN. 
Dus niet alleen: 
Wat een leuke jurk heeft u aan mevrouw ! Staat U goooooed ! 
Nee, wij gaan naar voren om de consument van dienst te zijn; om aan te wijzen hoe een 17de eeuws kistje opengaat, hoe het met pengatverbindingen is geconstrueerd, waar een oude restauratie zit, wat de betekenis is van die  symbolen daar, die met zoveel geduld in het harde hout zijn gekerfd op een lange winteravond in 1689.
De sukkels van de Gemeente Den Haag hebben niet door dat we nu, ik weet niet hoever, maar in ieder geval vér, moeten omlopen om die pengatverbindingen aan te wijzen of om met 200 meter achterstand een dief achterna te gaan, de rest van ons hebben en houden in de steek te laten, of slechts 
HELP ! HOUDT DE DIEF ! te roepen.

Potverdorie 3.

Opbouw Marktgeld onbekend.
Weet wel dat je als vergunninghouder/standhouder in 2016 een verhoging van het marktgled kunt verwachten. 
Elke vergunninghouder mag toetsen of de Gemeente Den Haag bij vaststelling van de marktgelden zich aan de regels houdt.
Welke kosten mogen in het marktgeld worden meegenomen ? 
Dat betreft UITSLUITEND de begrote feitelijke kosten die rechtstreeks verband houden met de voorziening. De Gemeente Den Haag mag alleen de kosten vergoedt krijgen middels het marktgeld, die ze feitelijk als kosten begroot heeft.
Zolang de Gemeente Den Haag geen specificatie kan geven, aan jou als vergunninghouder/standhouder (dus niet aan een Marktkamerlid alleen) dan mogen zij geen verhoging doorvoeren.

Zie ook een colum in De Koopman (CVAH), maart 2016, "Juridische Overpeinzingen" door Mr. Drs. Martijn van Meppelen Scheppink.


Nog vaker Potverdorie ? 
Ja zeker, maar niet vandaag. Ik ga nu tot 10 tellen, en uitblazen, en rustig inademen, en koken, en een wijntje drinken, en een sigaartje roken, de hond uitlaten en me verheugen op een volgend verslag over de notulen van het Marktkameroverleg 3 febr. 2016 en een goed boek lezen. 


tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.