donderdag 17 maart 2016

Den Haag: Workshop Antiekmarkt en Boekenmarkt

Nog een reactie op het verslag van het Marktkameroverleg Antiek- en Boekenmarkt Den Haag 
(voor eerdere reacties scroll je naar beneden, en helemaal onderaan vind je een knop voor "oudere berichten") 
- Storm- of grondankers.
Al jaren wordt daar door standhouders om gevraagd, gewoon omdat de kramen weleens daadwerkelijk de lucht ingaan of “slechts” dreigen om te waaien (en weet wel: er liggen geen knollen en citroenen op onze kramen). Het is overduidelijk dat de Gemeente Den Haag deze voorziening niet wil treffen. Ze wentelen het nu af op de mogelijkheden die kramenzetter Verheul misschien zou kunnen bieden. Het is duidelijk dat de gemeente geen verantwoording wil dragen. De Gemeente Den Haag wil gewoon niet verantwoordelijk zijn voor het eventueel omwaaien van kramen en de gevolgen die dat dan weer geeft. Dat begrijp ik heel goed. Maar zeg dat dan ook ! Zit niet jarenlang daarover te eikelen. Plaats gewoon ankers en geef goed aan dat je geen verantwoording neemt bij het gebruik daarvan: “De Gemeente Den Haag Stelt Zich Niet Aansprakelijk Voor Het Gebruik Van ….”- Marianne Jaarsma, manager wijk- en themamarkten Den Haag, geeft aan dat er ondernemers geïnteresseerd zijn om op de Antiek- en Boekenmarkt te staan.
Voordat nieuwe vergunningen/standplaatsen mogen worden uitgegeven, mogen eerst standhouders, die dat wensen, een naastgelegen leeggekomen kraam erbij nemen, want zij mogen tot 8 meter front uitbreiden. Vervolgens mag er dan van plaats geruild worden door alle vaste standhouders, en pas dan kan er gekeken worden of er plaatsen overblijven voor nieuwkomers.
Die nieuwkomers kunnen dus niet al in maart of april bericht ontvangen over een vergunning of plaats. Dat kan pas na de eerste marktdag (donderdag of zondag)

- Concept nieuwe regelgeving Markten Den Haag.
Onze vertegenwoordiger Marcel heeft nog geen tijd gehad om het concept te lezen. Het lijkt me dat onze vertegenwoordigers, ook Kathy, dit concept ook aan hun achterban, alle vergunninghouders, moeten laten lezen.
Of is het onder EMBARGO ?  Zo ja, dan zeg ik: sodemieter op met je embargo. Ik eis inzage !
Vooral wat dat DAGPLAATSHOUDERS betreft. Ik wil niet na 20 jaar marktgeld en inzet te hebben geïnvesteerd de concurrentie aangaan met standhouders die gewoon af en toe mogen staan. Ik eis strikte voorwaarden voor dagplaatshouders ! Al sinds 1971, dus 45 jaar, zijn het de vaste standhouders die de markt gemaakt hebben. En daar zouden dan anderen van gaan profiteren. En als die geen zin hebben (buikpijn, snotneus, regen, kou of storm – zonder ankers), hebben wij lege plekken. Wel zie ik graag DAGPLAATSHOUDERS om de kramen van vaste standhouders, die door ziekte of vakantie afwezig zijn, in te vullen met een dagvergunning.

- Workshop verbeterplan Antiek- en Boekenmarkt.
Moeten wij een workshop gaan volgen ? Of hebben Ellen van Vught en Jacqueline van Koningsbrugge dat gedaan ? Of is een Rondetafelgesprek een Workshop ? Geen stormankers maar een workshop ….

- Een Evenementencoördinator.
Je zal het maar nodig hebben na 45 jaar. Maar: frisse ideeën zijn zeer welkom !. Alhoewel: schei toch eens uit met die openingen. Is het alleen om in de krant te komen of zo ? En dat coördineren van een opening kost, hoe je het ook wendt of keert, geld, en dat wordt, hoe je het weer wendt of keert, betaald uit het marktgeld. Dus door de standhouders. Ook van mijn geld dat ik per vierkante meter betaal. Of .... is er een potje, bijvoorbeeld beschikbaar gesteld door deze of gene bouwcombinatie of wethouder, om de gevolgen van de bouw van de parkeergarage Tournooiveld te verzachten met leuke dingen doen ? Als dat zo is, zeg het dan gewoon. 

-  Marianne Jaarsma laat noteren dat het goedkeuren van de besteding van het promotiebudget door Marktkamerleden voorheen zonder enige problemen verliep. Voorheen ? Voorheen is 2015. Ze doet voorkomen alsof het nooit anders is geweest. Ik kan vertellen dat het nooit zo is geweest, niet in 1971, 1986, 1993, niet in 2013 en niet in 2014. Nooit is het zo geweest. Tot, oh onzalig is die herinnering, tot 2015. Mevrouw Jaarsma, u moet de historie niet verdraaien. En dat het u nu bevalt of dat het op een paar andere (en niet alle) markten bevalt, betekent niet dat het ons bevalt. Het tegendeel is waar.

- Het Promotiegeld en Marcel.
Ik moet een extra dag voor vrij nemen om daar iets over te schrijven. Maar tot dan zal hij zich gewoon baas voelen over het geld dat nog in kas is. Geld van jou en mij. Want Marcel heeft het bankpasje en de tancodes, en nichtjes, en Boekenpost, en geen tijd om bijtijds agenda punten in te brengen, en geen tijd om het concept nieuwe regelgeving te lezen. Ach, dit lijkt me al voldoende. Ik hoef geen dag vrij te nemen. Marcel heeft het verbruid. Volledig. Onder beide petten. Nu hoop ik oprecht op storm zonder pettenankers. Ie wie woei waai weg.

tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.