donderdag 17 maart 2016

Beleid, een gorilla en andere woorden op de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag

Net nadat ik vanmorgen mijn vorig Blog had geplaatst 
kreeg ik een email vanaf de markt op het Plein.
Met zeer verontrustende woorden. Ik er heen. 
En daarna heb ik het volgende geschreven.


Als jij andermans woorden niet leuk vindt en jij daar, op de markt, met fysiek geweld op reageert, wat denk ik daarvan ?

Ik kijk dan in de Algemene Wet Bestuursrecht, 
de Marktverordening Den Haag 2013 en het Marktreglement Den Haag 2013.
Daar staat:
1. Marktverordening Den Haag 2013 - 
Hoofdstuk III - Artikel 13 - lid 2 - onder c:
Het college kan een marktvergunning intrekken dan wel schorsen indien de vergunninghouder zich op een markt schuldig maakt aan wangedrag

En ik kijk in de Sanctiematrix.
Daar staat:
Regeling: artikel 13, tweede lid, onder C en D:
ernst: zwaar.
korte omschrijving: vergunninghouder maakt zich schuldig aan wangedrag of verricht handelingen die het ordelijk verloop verstoren.
1ste sanctie (afhankelijk van de ernst overtreding): 
schorsing van 4 dagen of intrekking vergunning.

De tekst die het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag liet noteren bij de Vaststelling Sanctiebeleid Markten Den Haag 2013, en was getekend door Annet Bertram (in 2012 secretaris van het college) en Marnix Norder (in 2012 locoburgemeester) luidde:
"... overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markten via een helder, eenvouding en consequent sanctiebeleid ..."

En ik kijk dan in de Vaststelling Sanctiebeleid Markten Den Haag 2013.
En nu komt er een gorilla uit een mouw, want daar staat:
 "... Het geeft ook aan dat de matrix niet in alle gevallen onverkort wordt toegepast. Het blijft beleid, waar de gemeente - gemotiveerd - van af mag wijken (ook ten gunste van de overtreders)"

M.a.w. het sanctiebeleid is een beleid, het is geen regel, het is geen wet. 
Het sanctiebeleid is helder en min of meer eenvoudig, 
maar zeker niet consequent.

M.a.w. de Gemeente Den Haag, Afdeling Markten hoeft niets te doen 
als de éne collega door een andere collega fysiek wordt aangevallen, 
of als een collega uit boosheid een ingerichte kraam van een ander omgooit.

M.a.w. slachtoffer: zoek het zelf maar uit en slik het maar.

Al moet de Gemeente Den Haag het wel motiveren - dus toelichten - als ze van het beleid afwijken. 

Nou, da's fijn.

Vooral fijn als het geweld van je Marktkamervertegenwoordiger komt.

We hebben het dus niet over zomaar een vergunninghouder, maar over, zo ver ik het kan bedenken, iemand die een openbare functie heeft bij de Gemeente Den Haag.

Nou, da's ook fijn

Het woord is aan 
de Voorzitter van de Adviescommissie Haagse Markten
en dat is m.i.v. 1 maart 2016:
Dhr. Marinus van der Vos 
- hoofd afdeling Markten bij de Gemeente Den Haag -
Zie: 
Vaststelling Reglement Adviescommissie Haagse Markten 2012 
- Reglement - artikel 6 - lid 7
over:
"...zodanig gedrag ..."
tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.