maandag 24 augustus 2015

Edelachtbare, graag uw uitspraak in de zaak Antiekmarkt Den Haag

De zaak W versus W, een éénakter

rolverdeling:
E /  Edelachtbare - man - rechter
Mevrouw W - vrouw - marktkoopvrouw
Meneer W - man - gemeente ambtenaar

requisieten: hamer, droge tissues, natte tissues, 3 stoelen, 1 tafelE: Bent u mevrouw W. marktkoopvrouw ?
Mw.W: Ja, Edelachtbare
E: Bent U meneer W. gemeente ambtenaar ?
Mn.W: Ja zeker
E: .....
Mr.W: Edelachtebare.

E reikt mw.W een droge tissue aan

E: mw.W, u bent geschorst van de markt ?
Mw.W: Ja, Edelachtbare, van de Antiekmarkt.
E: Ah, de Antiekmarkt, kom ik graag.
Mw.W: Ja, u verzamelt Makkum aardewerk. Wij noemen u "de Makkum rechter", er is ook een "Makkum vrouwtje" en een "Makkum mannetje", maar die is dood.
E: Dood ?
Mw.W: Dat denken we, Edelachtbare, want hij was al op leeftijd, en we hebben hem al drie jaar niet meer gezien. Hij reed in een mooie Audi, maar zette die altijd om de hoek.
E: Dus nu is er meer keus voor mij !
Mw.W: Ja, zo neemt het leven voor sommigen van ons een positieve wending.
E: Zeker. Meneer W, waarom is mevrouw geschorst ?
Mn.W: Omdat ze diverse malen te vroeg ging inpakken. Daar staat een sanctie op. Schorsing van 4 marktdagen.
E: Mw.W. waarom begon u eerder met inpakken ?

E reikt mw.W een droge tissue aan

Mw.W: Eénmaal omdat mijn moeder plotseling overleed, de tweede maal omdat mijn vader plotseling overleed, toen mijn schoonvader en tot slot mijn schoonmoeder bijna.
E: Bijna ?
Mw.W: Ze reed haar autootje total loss, brak naar nek en had allerlei bloedingen, inwendig en uitwendig, maar ze heeft het overleefd.

E reikt mw.W een droge tissue aan

E: Mn.W, heeft mw.W  u toestemming gevraagd de markt eerder te verlaten ?
Mn.W: Nee
E: .....
Mn.W: Edelachtebare.
E: Mw.W waarom heeft u geen toestemming gevraagd de markt eerder te verlaten.
Mw.W: De eerste keer was ik zo vreselijk ontdaan, ik dacht niet goed na, ik pakte in en ging naar het mortuarium.
E: En de andere keren ?
Mw.W: Omdat ik een waarschuwing kreeg van meneer dat dat niet mocht, heb ik, toen er weer zo'n urgente situatie was, naar het mobiele nummer van de marktmeester gebeld. 
E: En ? Wat zei de marktmeester ?
Mw.W: Ik kreeg de voicemail van de afdeling markten, ik moest mijn naam en geboortedatum inspreken. Dat heb ik gedaan, en ben toen gaan inpakken en weer naar het mortuarium gereden.
E: En de volgende keer ?
Mw.W: Weer de voicemail, maar omdat dat op een donderdag was, de voorgaande keren op zondag, besloot ik naar het Marktkantoor te bellen.
De meneer die daar de telefoon beantwoordde zei dat hij net nieuw was op die afdeling en niet wist wat hij moest doe. Ik zei tegen hem dat hij het maar moest noteren en ik ging inpakken en
E: U ging weer naar het mortuarium.
Mw.W: Nee, mijn schoonvader overleed thuis en hij was daar nog.
E: Wilt u nog een tissue ?
Mw. W: Nee dank u, heel zorgzaam van u, maar nee.
Mn.W: Mag ik er één ? Graag zo'n ander doekje.

E reikt mn.W een vochtig doekje aan
Mn.W veegt er zijn handen mee af.

E: Meneer W, ik begrijp dat noch u, noch de marktmeesters bereikbaar zijn tussen, grofweg 11 en 16 uur, en dat er dan geen overleg kan plaatsvinden in urgente gevallen; zijnde aanslagen, onderlinge twist, bij, niet door het KNMI voorspelde, dus onverwachte, harde windstoten, aanhoudende regen vanaf 11 uur tot, laten we stellen 15.30 uur ?
Mn.W: Eh .....
E: Eh ? U kunt "ja" of "nee" antwoorden
Mn.W: Nee, alleen op de Haagse Markt werkt dat zo.
E: Dit betreft de Antiekmarkt. Zijn daar andere regels voor?
Mn.W: Eh ....
E: Zijn daar andere regels voor Meneer W ?
Mn.W: Nee, op alle markten gelden dezelfde regels. Reglementen en Verordeningen voor de Haagse markten, vastgelegd sinds 1 januari 2013 in een nieuw besluit.
E: Maar geen marktmeester, handhaver, controleur, administratieve assistent, omgevings functionaris, enig lid van het hoger of lager kader, waar dan op zondag en soms op donderdag mee overlegd kan worden tussen 11-16 uur door de vergunninghouders van de Antiek- en Boekenmarkt te Den Haag, ten einde, na overleg, de standplaats eerder te verlaten in geval van calamiteiten, zonder daarvoor een berisping, waarschuwing of sanctie te riskeren ?
Mn.W: Correct.E: Dat zou ik dan maar veranderen als ik u was, neen, ik sommeer u dat aan te passen. En vervolgens biedt u excuses aan voor dit gebrek in de uitvoering van de Marktverordening en Sanctiebeleid, u nodigt mevrouw uit weer op de markt te komen en vergoedt haar de kosten van de kraamhuur, standplaats en omzet.
Dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Tissue ?

E reikt mn.W nu een droge tissue aan

E: En ook naar dat sanctiebeleid zou eens gekeken moeten worden. Vier dagen schorsing op een markt die maar 20x per jaar gehouden wordt, staat niet in verhouding met daar waar een markt 50 of 52x per jaar gehouden wordt.

E tikt met zijn hamer op de tafel en staat op. Hij babbelt even met mw.W en het publiek hoort de woorden "Makkum"en "korting" vallen .....

Doek.

tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.