dinsdag 14 maart 2017

Hoe de VVD de Gemeenteraad van Den Haag en de ondernemers op de Antiekmarkt en Boekenmarkt belazerd heeft, en van vreemd en van obscuure formules en van de kiloprijs van tomaten en een oproep

Nog een keer wobbe-dewobbel-dewobbelNa 3 WOB verzoeken om inzage te verwerven wat betreft begrotingen van de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag 2013 - 2016 kreeg ik, zoals u al in een eerder  blog hebt kunnen lezen en aanschouwen, een paar overzichtjes. Tijdens een gesprek op 17 februari 2017 kreeg ik antwoorden op mijn vragen over die overzichtjes. Nadat ik klaar was met mijn vragen over die overzichtjes, moest ik, onder toeziend oog van drie tot afronding beluste ambtenaren, tekenen dat de Afdeling Markten, middels het verstrekken van die overzichtjes en het verlenen van dat gesprek, geheel naar mijn tevredenheid aan mijn WOB verzoek had voldaan.
Daar kreeg ik vorige week de schriftelijke bevestiging van. 

"Klaar !" denk je dan ?
Ach guttegut, hemeltje nee.


Ik weet alleen dat het heel moeilijk zal worden om nog meer informatie over de extreme verhoging van marktgelden te krijgen.
Want dat wordt afgeschermd.
Maar ik blijf me afvragen waarom de begrote kosten voor de markt (met als  voorbeeld) op het Plein voor 2016,
455% hoger zijn dan die van 2013.

455% kostenverhoging
455% meer kosten gedacht te zullen worden gemaakt 
voor een klein, maar fijn, marktje in Den Haag. 

Toen ik tijdens de genoemde toelichting die overzichtjes en mijn berekeningen toonde en vroeg of dat klopte, werd mij door de afdeling Markten gezegd: als u dat berekend hebt op basis van de getallen in die overzichtjes, die de afdeling Markten u gestuurd heeft, die ook echt wel kloppen en echt van ons afkomstig zijn want het zat toch in een envelop van de Gemeente Den Haag, briefhoofd of niet, niks Blanco Paper, of twijfelt u aan onze integriteit, dan zal het wel kloppen.

Zo'n opmerking doet mij m'n nekharen overheid staan. Want het is zo eng. Ze zeggen niet dat het klopt. Ze impliceren zelfs dat het helemaal niet hoeft te kloppen wat ik heb berekend. En als ik dat aanhoor, terwijl er over de tafel heen wordt gebogen om mij van dichtbij het verwijt te maken - niet om mijn subtiele parfum beter op te snuiven - dat ik twijfel aan de integriteit van een ambtenaar, nou dan antwoord ik maar met flink gedoseerde ademsteun - heb ik voor gestudeerd - dat die ambtenaar misschien wel twijfelt aan mijn integriteit. En je gaat zelf iets rechterop zitten en stelt de volgende vraag.
Vraag: Wat is Zondag toeslag ?
Antwoord: Voor onregelmatigheid, en wel bedoelende het betalen van extra loon aan Marktmeesters voor het werken op zondag.
Vraag: Dat zit dus niet al verweven in het arbeidscontract van de Marktmeesters, die volgens mij 1x per 6 weken een zondagsdienst moeten draaien ?
Antwoord: Nee.
En men lichtte ongevraagd nog toe: Personeel is heel erg duur hoor.

Nou dat weet ik dan ook weer.
Maar vanaf dat moment komt het woord VREEMD in mijn hoofd.

Het is toch vreemd dat er in die overzichtjes (zie zondag Lange Voorhout) posten genoemd zijn voor:
3. Personeelslasten Algemeen door te belasten
4. Personeelslasten (Marktmeesters/beheer) specifiek
10. Overwerk en onregelmatigheidstoeslag

Achter nr.10 - (Overwerk en) onregelmatigheidstoeslag staat niets, dus 0 euro
Dan komt post nr. 21 - toeslag zondag: 4000 euro
Waarom is toegelicht dat post 21 - Toeslag Zondag, onregelmatigheidstoeslag betreft, terwijl die kosten voor onregelmatigheidstoeslag niet staan, kunnen of mogen staan, onder post 10 ?
Vreemd.

Ik gaf natuurlijk ook aan dat ik de begroting 2013/2014 naast die van 2016 had gelegd om de tariefsverhoging te kunnen zien en berekenen.
Dat moest ik niet doen, werd er gezegd.
Hoezo ?
Wel, in 2013 werd er een heel andere berekening gehanteerd dan in 2015, daarom kunt u en mag u het niet met elkaar vergelijken.
Vreemd.
Natuurlijk is er een andere berekening gehanteerd ! Hoe kom je anders aan 455% meer kosten !

Ook vreemd:
stel, ik zeg nu maar "stel", stel dat mijn berekeningen kloppen en dat de begrote kosten voor de afzonderlijke markten - Plein, Zondag en Donderdag Lange Voorhout -  tot op de euro nauwkeurig zijn berekend.
En dat er een mij onbekende formule is gehanteerd om te komen tot een op de eurocent nauwkeurige vierkantemeterprijs per markt.

En dat de percentuele kostenstijging per markt is:
455% Plein,
79% LV donderdag,
89% LV zondag.

En dat de percentuele vierkantemeterprijsstijging is:
118% Plein,
152% LV donderdag,
170% LV zondag.

Dan vind ik dat vreemd, omdat er iets, met een vreemde formule, is berekend, met vervolgens een hele vreemde uitkomst.
"De markt moet kostendekkend zijn" is de wervende uitdrukking die werd gehanteerd door VVD wethouder Boudewijn Revis. En daarmee heeft hij eind 2015 en nogmaals in november 2016, de goedkeuring van de meerderheid in de Gemeenteraad achter zich gekregen m.b.t. de vaststelling tarieven Haagse markten.
Maar heeft die Gemeenteraad Den Haag ooit beseft dat er vreemde formules zijn gehanteerd in de berekeningen, dat niet de markten, elk op zich, daardoor kostendekkend werden, maar dat er ergens een heel ander getal, in vele euro's, bestaat, die met een obscure formule als een toverstafje over de markten heeft getwinkeld. Met als uitkomst, bijvoorbeeld:

De kosten van de zondagmarkt Lange Voorhout worden 89% hoger,
daarom maken we die markt 170% duurder.

De kosten van de donderdagmarkt Lange Voorhout worden 79% hoger,
daarom wordt die markt 152% duurder.

De kosten van de markt op het Plein worden 455% hoger,
daarom doen we die maar 118% omhoog

Je kunt verwachten dat er gezegd zal worden dat de één een beetje meebetaald aan de ander.

Nou, ik vroeg tijdens die toelichting ook of alle andere Haagse markten meebetaalden aan de miljoenen die de verbouw en herinrichting van de Haagse Markt heeft gekost.
NEEEEEEE, was het antwoord van Wethouder Revis vorig jaar en
NEEEEEEE was het antwoord tijdens de toelichting van de afdeling Markten.
Nee, pertinent niet.
En men voegde er nog triomfantelijk aan toe: Het is zelfs zo dat de Haagse Markt meebetaald aan de andere Haagse markten.
Dat willen zij volgens mij niet weten.

Het is toch niet vreemd wanneer ik concludeer dat niet de markten, elk op zich, kostendekkend moeten worden, maar dat alle kosten voor de Afdeling Markten van Dienst Stadsbeheer door de markten moeten worden opgebracht, eigenlijk dat ook op Stadsbeheer kosten voor de markten worden gemaakt, die dan ook betaald moeten worden, dat zelfs een griffier, bode of ict-er op het stadhuis weleens wat doet dat marktgerelateerd is en dat die dan ook betaald moet worden uit het marktgeld, berekend met die obscure formule. Dat het gewoon dus nergens op slaat "de markt tarieven gaan omhoog want de markt moet kostendekkend zijn" Dat is dus het belazeren wat ik in de titel gebruik.

Dames en heren van de Gemeenteraad Den Haag, ik denk zelfs dat u dat wel wist. Want alles in Den Haag moet ergens van betaald worden en dat doen alle Haagse burgers en ondernemers samen. Ga nou niet een raar verkooppraatje houden. Zeg gewoon: we willen meer geld van die standhouders, gewoon, om andere leuke, prettige, zinvolle en mooie dingen te doen in de stad Den Haag.

Terug naar 17 februari in het Marktkantoor.
Ik heb na 3 kwartier de aanwezigen hartelijk bedankt voor hun tijd en gezegd dat ik tevreden was met de antwoorden. Mogelijk dacht de afdeling Markten dat dat betekende dat ik het dossier zou sluiten. Bij thuiskomst meldde ik dit aan mijn partner. Hij viel bijna van zijn stoel van de lach. Niet zo vreemd hoor, doet'ie wel vaker als ik van mijn marktgerelateerde avonturen verhaal.


Ik ging toen naar de supermarkt om tomaten te kopen, want ik ben thuis de kok. Bij binnenkomst stond er enorme stapel op mij te wachten met het uitnodigende bordje: 99cent. Ik pak mijn dagelijkse dosis en ga naar de kassa. 2euro15 zei de jongedame na weging. Hè, zei ik. Ik heb toch geen 2 kilo ? Het is 99cent per pond mevrouw. Kijk, in de supermarkt mag je dan met je tomaatjes teruglopen en andere kiezen.
Op onze markt niet. Wij wisten nooit een vierkantemeterperdagprijs en kregen eind 2015 een gemeentelijk schrijven dat de markttarieven omhoog gingen, kostdekkend moesten worden, en daarom zo en zoveel per vierkante meter per dag werden, wat ons niets zei. Wij namen onze seizoensdosis, maar mochten na weging niet meer terug. En klagen mogen we ook niet, want dat getuigt van onprofessionaliteit.

Klagen doe ik toch en ik verminder mijn kosten door minder vierkante meters in te nemen. Tja, wat moet je anders ? Mijn klanten zullen ook kiezen voor andere tomaatjes als het rode object van hun dromen opeens 170% duurder wordt. Want zij, de klanten moeten de verhoging van de marktgelden op de Haagse Markten betalen. Minder vierkante meters, minder markt, minder klanten en dan ?

En niet onbelangrijk: ik verwijt het de afdeling Markten Den Haag, zeer beslist en oprecht niet, dat er tariefsverhogingen zijn doorgevoerd. Zij hoeven mij ook geen toelichting te geven over het waarom.
De afdeling Markten is er voor uitvoering, toezicht en handhaving, niet om het beleid van een VVD wethouder uit te leggen.
Dat moet hij zelf doen.
Meneer Boudewijn Revis: u.Een oproep:

graag verneem ik van een ieder die beter met cijfers is dan ik
of ik juiste of foute berekeningen heb gemaakt

Ook belangrijk: aanwezig bij de toelichting waren 2 collega's: Kathy en Leopold,
zij hebben wellicht een andere herinnering en interpretatie van het gevraagde en geantwoorde, vraag hen daar naar. En misschien willen zij ook hier wat schrijven !

Ook aanwezig waren natuurlijk ook 3 ambtenaren van de Gemeente Den Haag,
misschien willen zij ook wel op dit openbare blog hun verslag doen of reageren, om zo de standhouders van onze markt over deze zaak van een andere zijde te informeren.
Bijvoorbeeld Marinus van der Vos, hoofd afdeling Markten 
en Ton Pronk, manager Markten Den Haag
tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.