zaterdag 30 juli 2016

"Hoort hier niet" Waar wordt het bezwaar tegen de 170% Marktgeldverhoging Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag behandeld ?"Na doorgestuurd te zijn naar de afd. juridische zaken is onze brief beland op het bureau van de afd. publiek- en belastingzaken. In mijn mail van 25 juli sloot ik een brief bij van de gemeente Den Haag. Daarin valt te lezen dat de brief inmiddels was overgedragen aan de adviescommissie bezwaarschriften. Deze heeft, in al zijn wijsheid, gemeend de brief door te moeten sturen naar: dienst stadsbeheer afd. markten.
Zo zijn we dus weer terug bij af.
Ik beperk me tot een feitelijke weergave van de gang van zaken. Jullie mogen zelf je mening vormen. Weet wel, als dit een commercieel bedrijf was, dan waren ze al 3x failliet gegaan.
Vanaf nu schrijf ik de namen van de verschillende afdelingen niet meer met een hoofdletter.
Vandaag heb ik maar weer gebeld met de afd. markten. Mijn contactpersoon daar heeft vrij. Vervanger gesproken. Zij snapt niet waarom brief weer op hun bureau ligt: “Hoort niet op onze afdeling”. Gaat e.e.a. uitzoeken. Afgesproken vrijdag 5 augustus weer te bellen.
Leopold”

Bezwaarbrieven worden doorgestuurd, verder doorgestuurd en dan weer teruggestuurd naar de afdeling markten van de gemeente Den Haag, en daar willen ze elke week weer graag worden gebeld. Arme zielen. Nu hebben ze naast het faciliteren van markten volgens de marktverordening, toezicht en handhaving volgens de marktreglementen, blijkbaar ook de taak om bezwaren over het marktgeld te behandelen.

Gezien de wijze waarop de afdeling markten heeft geantwoord op een brief van een collega ....u heeft geconstateerd dat het marktgeld is verhoogd, dat komt op ons vreemd over; u bent in december geïnformeerd...u had toen zelf een berekening kunnen maken....u heeft last van de bouw van de parkeergarage, wel, u bent niet de enige....u wilt minder vierkantemeters innemen, nou, dat doen we niet want de nota is al verstuurd en tussentijds wijzigen is niet mogelijk.... De brief was ondertekend namens Burgemeester en wethouders van Den Haag: Hoofd Markten M. van der Vos.
En er stond ook nog "...u kunt bezwaar maken tegen dit besluit..."
Heb ik niet veel verdusie in. De afdeling Markten zal niet kunnen of mogen beslissen over verhoging of verlaging van marktgeld, dus maak je geen illusies.Op een verzoek, met beroep op de WOB - Wet openbaarheid van bestuur, verzonden op 5 juli, waarin werd gevraagd om: “…mij kopieën toe te zenden van navolgende documenten:

- gemeentelijke begroting 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 van de Antiek- en Boekenmarkt Lange Voorhout en Plein Den Haag.
- documenten uit diezelfde jaren, die betrekking hebben met het onderwerp:
1. kostendekkende marktgelden
2. gemeentelijke inkomsten en uitgaven aangaande de Antiek- en Boekenmarkt Lange Voorhout en Plein 2012 t.m 2016”

is namens Burgemeester en wethouders van Den Haag, door Mr.R.A. Wassenburg, jurist Algemene Zaken & Communicatie gereageerd met
…normaal reageren wij binnen 4 weken, maar in dit geval mogen wij er 8 weken over doen, want het is veel werk om het onderzoek te doen en een beslissing te nemen…

Er is niet gevraagd om onderzoek, ook niet om een beslissing.
Mogelijk moet er besloten worden of mijn verzoek wel of niet onder WOB valt.
In ieder geval mag ook ik bellen om inlichtingen met
Team Regelgeving en Handhaving, Dienst Stadsbeheer, Markten.
Terug bij af.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.