zaterdag 23 juli 2016

De Stilte, deel 13 van de reeks 170% Marktgeldverhoging voor de standhouders op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Het lijkt stil maar er zijn gesprekken tussen standhouders onderling, gesprekken met bezoekers om hen in te lichten over de 170% marktgeldverhoging per 1 januari 2016 waartoe de raad van de Gemeente Den Haag heeft besloten, telefonische gesprekken van standhouders met de afdeling Markten Den Haag, gesprekken met de juridische afdeling van het CVAH, er is het openen van een dossier bij een advocaat gespecialiseerd in marktzaken in geheel Nederland, er zijn gemeentelijke stukken opgevraagd (Wet openbaarheid van bestuur), een lijst met handtekeningen van 58 standhouders bij een schriftelijk bezwaar tegen de verhoging is aan de afdeling Markten, t.a.v. dhr. Marinus van der Vos, aan Debiteuren DSB Den Haag en aan Burgemeester en Wethouders Den Haag verstuurd, er is op 1 juli een brief gestuurd
naar de gemeenteraad en de PvdA fractie.Zoals Leopold op 22 juli mailde:
Vandaag heb ik, zoals afgesproken, opnieuw contact gehad met de Gemeente.
Onze brief over de marktgeldverhoging is beoordeeld door de afd. juridische zaken.
Deze heeft de verdere afhandeling overgedragen aan de afd. Publieks- en belastingzaken.
Deze afd. is, blijkbaar, beter in staat om niet alleen het ‘bezwaar’ maar ook de andere punten en vragen, gesteld in onze brief, te behandelen.
De Gemeente is verplicht om binnen 6 weken op de brief, gedateerd 10 juli, te reageren.
Volgende week vrijdag zal ik weer navraag doen bij de Gemeente naar de voortgang.


Hieruit blijkt dat het bezwaar al bekend is of bekend zou moeten zijn, bij:

Burgemeester,
Wethouders,
Gemeenteraad,
Algemeen directeur Stadsbeheer,
Hoofd afdeling Markten,
afdeling Juridische zaken,
afdeling Publiekszaken
afdeling Belastingzaken,
afdeling Debiteuren DSB,
PvdA fractie Den Haag,
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.

Of liggen de brieven nu in een la ?


De eerste herinnering voor de betaling van het marktgeld 2016 is aan standhouders, die nog niet betaald hebben, door de debiteurenadministratie van de Gemeente Den Haag verstuurd.

Moet je nu wel of niet de rekening betalen
als je bezwaar hebt aangetekend of zolang dat bezwaar loopt ?
Graag reactie, advies of sluitend/juridisch correct antwoord !

Blijft het stil ?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.