dinsdag 19 juli 2016

Deel 12 van de 170% marktgeldverhoging Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

De juriste, Mw. A. Şen, van het juridisch loket van het CVAH
- Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel -
heeft alle papieren ontvangen en een dossier geopend, gebaseerd op een verzoek zich te buigen over de juiste gang van zaken rond de 170% marktgeld verhoging op onze markt.
Ik werd gisteren door haar gebeld dat het in behandeling wordt gegeven aan hun "huisadvocaat", dat is Mr. drs. Martijn van Meppelen Scheppink,
advocaat bij Moree Gelderblom Advocaten.
Hij is zeer ervaren in de behandeling van juridische zaken van vergunninghouders/standhouders op Nederlandse markten.

Ik heb diverse stukken opgevraagd bij de Gemeente Den Haag in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De Gemeente heeft mij schriftelijk bevestigd dit verzoek te hebben ontvangen. Binnen 4 weken ontvang ik een reactie, dat betekent niet dat ik dan ook de gevraagde stukken ontvang. Mischien. Later.


Mw. A. Şen is op de hoogte van het feit dat enkele standhouders tevreden zijn over de kosten voor hun standplaats.

Zij dacht dat het een grote groep betrof, ik heb haar ingelicht over de actie van collega Leopold de Rooij,
en dat daaruit is gebleken, dat van de 63 bevraagde standhouders,
2 geen moeite leken te hebben met de 170% marktgeldverhoging.
In ieder geval was zij het met mij eens dat we het, wat het juridische aspect betreft, hebben over de 170% marktgeldverhoging en de wijze waarop dit aan de standhouders is medegedeeld
en dat we het hier niet hebben over het kramengeld.


tekst: Marx Warmerdam
kunst: Lucie van Duijn (1933-2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.