zondag 19 februari 2017

Thorbecke en scepticisme op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Huiswerk voor en een Hulpvraag aan collega's
van de Antiek- & Boekenmarkt


Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) wordt als de grondlegger van het parlementarisme in Nederland beschouwd, waarbij o.a. het recht op interpellatie en enquête werd vastgelegd. Tijdens zijn studie in Leiden bestudeerde hij het scepticisme in de oudheid. Het filosofisch of principieel scepticisme is een denkhouding van universele twijfel waarbij men er van uitgaat dat betrouwbare kennis onmogelijk is en men zich van geen enkele waarheid kan verzekeren.
Van de oudheid via Thorbecke in de 19de eeuw naar het nu
op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag:
ik mag sceptisch zijn en ik mag vragen stellen.
Zo wilde ik, en menig collega met mij, wel wat meer weten over de oorzaak van de forse tariefsverhogingen op onze markt en werd er om uitleg, toelichting, inzage gevraagd.
Afgelopen vrijdag 17 februari heeft het hoger kader van de afdeling Markten Den Haag toelichting gegeven.
Voordat ik over die samenkomst iets schrijf, wil ik jullie, vooral de collega-standhouders, voorzien van de informatie die ik enige tijd geleden, schriftelijk kreeg op mijn verzoeken betreffende de begrotingen 2013 en 2016.
Waarom 2013 en 2016 ?
Omdat ik meende dat de begroting van 2013 naast die van 2016 gelegd moest worden om te zien wat er nou zo veranderd was dat er een tariefsverhoging van 170% nodig was.
Het is geen staaltje van fraaie illustratie en ook niet helemaal jofel gepresenteerd, maar hier moest ik het mee doen. Jullie dus ook.
Klik en vergroot of email me voor iets betere bestanden:

Let op: Zondagtoeslag - de enige post die als term en bedrag gelijk is gebleven in 2013 en 2016 - dit is voor de onregelmatigheidstoeslag van de marktmeesters. Die stakkers zijn er niet op vooruit gegaan.

de volgende overzichten zijn te klein afgesneden; er hoort nog een deel rechts te zijn, met iets uitgebreidere omschrijvingen, maar die heb ik niet gekregen van de afdeling Markten:
de Zondagtoeslag kon waarschijnlijk niet verwerkt worden in de posten Personeelslasten Algemeen of Personeelslasten Specifiek (Marktmeesters), zelfs niet in de post Overwerk en Onregelmatigheidstoeslag, terwijl mij nadrukkelijk is bevestigd dat de Zondagtoeslag dat wel is.


Kijk er naar en denk er over. Want vanaf nu heb ik hulp nodig.
Ik heb namelijk met deze tabellen de kosten naast elkaar gezet, de totalen berekend en het verschil in procenten daarbij.


Kosten Antiek- & Boekenmarkt                                                               (LV = Lange Voorhout)

2013
Toename /%
2016
Plein
5387
24559 /455%
29946
Plein
LV donderdag
32792
25849/79%
58641
LV donderdag
LV zondag
32792
29251/89%
62043
LV zondagLet op: Plein 455% toename in begrote kosten

Ik ga vast iets vertellen over afgelopen vrijdag: er werd door de business controller gezegd dat ik geen vergelijking moest (of was het "mocht") maken met 2013, want dat was een totaal andere berekening.

Ja, dat begrijpt een simpel handelaartje ook wel als er een verschil is van 455% in begrote kosten, terwijl die handelaar zelf geen verandering bemerkt in de dienst of faciliteit.

Business control kan worden omschreven als het verschaffen van de middelen om doelen en ambities van een onderneming te realiseren, rekening houdend met voornamelijk de volgende aspecten:

1. Markten die niet volledig te voorspellen zijn.

2. Middelen (waaronder mensen) die niet per se betrouwbaar zijn.
3. Oorzaak-gevolgschema’s die nooit optimaal, volledig en stabiel zijn.
Nummer 2 vind ik een beetje naar om te lezen, dat "verschaffen van middelen om doelen en ambities van een onderneming te realiseren" vind ik griezelig. Want wat is het doel en de ambitie van de Gemeente Den Haag - Stadsbeheer - Afdeling Markten ? Ach, het antwoord zal wel iets zijn zoals:
Oh Oh Den Haag mooie stad, maar de markt moet kostendekkend zijn...
Maar anders gelezen wil de Gemeente Den Haag per se iets realiseren en dan moeten er nu middelen gezocht en gevonden worden om dat te doen.
Thorbecke zou hier wellicht interpellatie en enquête eisen.

Wat zou jij doen ?


P.S. voor degenen die de tarieven willen berekenen is ook nog nodig:

2013 Plein - exploitabel 350 m² - 32 dagen - bezettingsgraad 90%
2013 Lange Voorhout, donderdag en zondag
- exploitabel 1391 m² - 20 dagen - bezettingsgraad 90%

2016 Plein - exploitabel 753 m² - 32 dagen - bezettingsgraad 95%

2016 LV zondag - exploitabel 1632 m² - 20 dagen - bezettingsgraad 95%
2016 LV donderdag - exploitabel 1652 m² - 20 dagen - bezettingsgraad 95%


tekst: Marx Warmerdam


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.