woensdag 26 oktober 2016

Wethouder Revis belooft onafhankelijk onderzoek naar de markttarieven. Ook naar die van de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag ?

De Haagse PvdA lijkt geen interesse te hebben in de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag, zij hechten meer belang aan stroopwafels op de Grote Markt.

Hieronder een verkort verslag van de vergadering Commissie Leefomgeving
– raadsvoorstel Marktverordening Den Haag 2016
– d.d. 6 oktober 2016-10-26
met punten over onze markt.

Google voor het volledige verslag op internet met zoekterm:
gemeente den haag commissie leefomgeving 6 oktober verslag – RIS295231

Daar vindt je ook de ingezonden brieven aan die commissie van Irma en Marx


De fractie van de PVV geeft aan:
-  tegen de verordening te stemmen en moties en amendementen in te dienen en stelt verder vragen over en heeft opmerkingen bij:
- het hoog aantal marktkooplieden dat tegen de nieuwe marktverordening is in relatie tot het draagvlak waar de wethouder positief over is
- de huurprijzen, de bijkomende kosten zoals schoonmaakkosten en promotiekosten en de onduidelijkheid rondom kosten en tarieven

De fractie van GroepDeMos/OPDH stelt vragen over en heeft opmerkingen bij:
- De tariefsverhoging met 65% van de Antiek- en Boekenmarkt op het Lange Voorhout in relatie tot een omzetverlies van 30% door de bouw van de parkeergarage en de toekomstige verbouwing van het Binnenhof.

De fractie van D66 stelt vragen over en heeft opmerkingen bij:
- het draagvlak van de ondernemers;
- de noodzaak tot het aan de voorkant op een transparante wijze vaststellen van de kosten en de onduidelijkheid die er nu heerst over de tarieven
- de stijgende kosten van de markt op het Voorhout;

De fractie van de SP stelt vragen over en heeft opmerkingen bij:
- de (gestegen) huurprijzen, de bijkomende kosten zoals schoonmaakkosten en promotiekosten en de onduidelijkheid rondom kosten en tarieven;
- de opbouw van de tarieven en de wens tot een onafhankelijk onderzoek hiernaar, evt. door de Rekenkamer;

De fractie van het CDA stelt vragen over en heeft opmerkingen bij:
- de (gestegen) huurprijzen en de bijkomende kosten zoals schoonmaakkosten
- de oorzaken van de stijging van de tarieven voor week- en thema markten

De fractie van de VVD stelt vragen over en heeft opmerkingen bij:
-  de noodzaak tot het inzicht geven in de tarieven en wat er wordt verstaan onder een integraal tarief terwijl er bijkomende kosten zijn

De fractie van de CU/SGP stelt vragen over en heeft opmerkingen bij:
- de noodzaak tot helderheid over huurtarieven: waar is huidige prijs op gebaseerd en wat valt daaronder

De fractie van de HSP stelt vragen over en heeft opmerkingen bij:
- de manier waarop het overleg met de ondernemers is gevoerd en dat er geen draagvlak is onder de ondernemer
- de onduidelijkheden over de tarieven en tariefstijging

Groep Okcuoglu stelt vragen over en heeft opmerkingen bij:
- mogelijkheden tot een multiculturele markt met exotische spullen en producten, zoals er ook een aparte kaasmarkt en een aparte boekenmarkt is

De fracties van de PvdA en de IslamDemocraten hebben geen vragen gesteld of opmerkingen geplaatst m.b.t. de Antiek- en Boekenmarkt

Vervolg: 
Wethouder Revis gaat in op de vragen en opmerkingen van de commissie:
- voor alle wijkmarkten geldt dat het tarief kostendekkend moet zijn en dat betekent een verhoging, zoals voor de markt op het Voorhout.

Wethouder Revis doet de volgende toezeggingen:
- Op korte termijn een onafhankelijk onderzoek starten naar de opbouw van de tarieven, wat er onder de tarieven valt en hoe hierover is gecommuniceerd. Daarbij zal een vergelijking gemaakt worden met andere steden. De commissie zal over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd worden

Conclusie:
De commissie Leefomgeving adviseert als volgt over het raadsvoorstel Marktverordening Den Haag 2016:
- Voor: PvdA, VVD
- Voorbehoud: SP, ID, CDA, D66, HSP, Groep Okcuoglu
- Tegen: PVV, GDM/OPDH, CU/SGP (deze fractie gaf aan een aantal amendementen te overwegen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.