dinsdag 25 oktober 2016

Vraag & Antwoord Overeenkomst inzake Energie op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag


Vragen gesteld op 18 september 2016 door standhouder Eerland, Antiekmarkt Den Haag.

Beantwoord op 19 oktober 2016, door Jan Leemans, afdeling Markten van de Gemeente Den Haag, team Beheer markten, tel. 070 752 75 97


antwoorden in het blauw

1.   Wat is de reden dat wij, met nog 2 marktdagen in het marktseizoen Antiek- en Boekenmarkt Lange Voorhout  2016 in het vooruitzicht, een overeenkomst moeten aangaan die op 1 januari 2016, dus met vér terugwerkende kracht, ingaat?
    De gemeente verzorgt de stroomvoorziening op de Haagse wijkmarkten. Ondernemers hebben de vrijheid om stroom af te nemen. . Indien de ondernemer stroom wil afnemen bij de gemeente, moeten zij een (privaatrechtelijke) overeenkomst aangaan met de gemeente. Zonder deze overeenkomst kan er geen stroom afgenomen worden. In het begin van het seizoen is er geïnventariseerd welke ondernemers wel of geen stroom af wilden nemen. Afhankelijk van het verbruik is daar een overeenkomst voor opgesteld. Het opstellen van die overeenkomst heeft door allerlei omstandigheden, lang op zich laten wachten. De overeenkomst vormt wel de basis waarop de factuur verstuurd wordt. Het is wel een doorlopende overeenkomst die geldt zolang u vergunninghouder bent. Per seizoen wordt de staffelindeling bepaald en wordt u daar (naar verwachting) medio het seizoen voor gefactureerd


2.   Kunt u begrijpen dat wij moeite hebben een overeenkomst aan te gaan voor iets wat al bijna verleden tijd is?
Ja, echter de overeenkomst is noodzakelijk voor de facturatie en voor het volgende seizoen.

3.   Waarom stuurt u niet simpel een rekening voor het, nu bijna afgelopen, seizoen 2016, gebaseerd op het door u gestelde tarief en een overeenkomst op de startdag van het 2017 seizoen te laten ingaan?
Zie het antwoord op de vorige vraag

4.   Kunt u bevestigen dat het tarief op lichtpunten is gebaseerd voor 1 kraam. M.a.w. geldt het tarief voor 1 kraam met maximaal 2 lichtpunten? Of geldt het tarief ook voor een kraam met gebruik van een extra stopcontact, of ook voor een diepe kraam met meer dan 2 lichtpunten, of voor een, zoals sommige vergunninghouders hebben, een kraam met dubbele frontlengte, dus ook meer dan 2 lichtpunten en/of gebruik van een extra stopcontact?
Uw indeling is gebaseerd op het waargenomen verbruik (vermogen van de aangesloten lampen) of een inschaling op het gemeten stroomverbruik als er niet alleen verlichting gebruikt wordt. De inschaling geld voor al uw standplaatsen.

5.   Kunt u bevestigen dat het 2016 tarief van €0,61 dan wordt vermenigvuldigd met het aantal marktdagen van het 2016 seizoen, dus 20x €0,61 voor een donderdagvergunning-/standplaatshouder en 19x €0,61 voor een zondagvergunning-/standplaatshouder ?
Het tarief is per marktdag.

6.   Zo ja, waarom staat er dan in de bijlage 1, in het “Tarieven 2016 (exclusief BTW)” schema een “Tarief per jaar (1dag/week)” het bedrag “31.72€” ?
Dat tarief is voor de wijkmarkten die gedurende het gehele jaar in bedrijf zijn. Voor de seizoensmarkten op het Plein en het Lange Voorhout geldt het dagtarief wat voor het aantal marktdagen in rekening gebracht wordt.

7.   Waarom staat onderaan pagina 2 van de overeenkomst: “het tarief is gebaseerd op de in artikel 2.1 genoemde verbruikscategorie, waarbij het daarbij behorende gemiddelde jaarverbruik is omgeslagen naar 52 weken
Zie het antwoord hiervoor.

8.   Zal er op de factuur een apart BTW bedrag zichtbaar toegevoegd worden? Indien ja, is dat dan 21% ?
Ja

9.   Is de overeenkomst ongeldig als er een verkeerd standplaatsnummer op staat?
Nee

10. Zal er in 2017 maandelijks een factuur gestuurd worden?
     Dus 5 facturen voor de Antiek- en Boekenmarkt Lange Voorhout 2017?
Nee, de seizoensmarkten worden per seizoen afgerekend. Vooral omdat het   factuurbedrag relatief laag is en daardoor de kosten voor het versturen van de factuur te hoog zullen worden.

11. Mocht u ons niet voor 24 september 2016 opheldering kunnen geven inzake bovengestelde vragen, mogen wij dan uw datumstelling van 25 september 2016 voor het inleveren van de overeenkomst overschrijden? Indien niet, wat zijn dan voor ons de gevolgen?
Als de overeenkomst niet voor 24 september is teruggestuurd zult u daarvan een herinnering ontvangen. Als u dat helemaal niet doet zult u uiteindelijk in het nieuwe seizoen geen stroom af kunnen nemen: zonder overeenkomst levert de gemeente u geen stroom/mag u geen verlichting gebruiken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.