zondag 8 januari 2017

Verplicht innemen standplaats op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Lange Voorhout Den Haag

In 2016 wilde een standhouder van de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag
3 weken op vakantie
(dat was toen ook het toegestane aantal keren dat je weg mocht blijven)
Deze standhouder lichtte de dienstdoende marktmeester in.
De marktmeester voerde dat in, in zijn handzaam computerding.
Klaar, standhouder kon weg.

Eind 2016, maanden later, krijgt die standhouder een boete in de brievenbus wegens het ongemeld, dus ongeoorloofd wegblijven van 3 marktdagen.
Hè ?!

2 sukkelige dingen zijn er gebeurd:
1. de standhouder was vergunninghouder op de donderdag- én de zondagmarkt, maar vergat te zeggen dat het daarom én 3x een donderdag én 3x een zondag zou betreffen
2. de marktmeester stond er niet bij stil dat het de donderdag én de zondag betrof, dus werd het maar voor 1 markt, dus 3 dagen, in de digitale data ingevoerd.


Daarom: als je op vakantie gaat, benoem dan specifiek alle marktdagen dat je niet aanwezig zult zijn.

Als je tijdens het zomerseizoen van de Antiek en Boeken Markt Den Haag
weg wilt blijven i.v.m.
vakantie, geen zin of werk elders
dan moet je weten dat het nieuwe
Marktreglement Den Haag 2016 - aanhangsel "Artikelsgewijze toelichting" 3:2
- van kracht per 1-1-2017-
m.i.z. aangeeft dat je
2 marktdagen mag overslaan
(mits doorgegeven aan marktmeester of afdeling Markten)
(ik heb het nu niet over ziekte, pech onderweg of windkracht 9)

Vaste vergunninghouders zijn verplicht een x-aantal keer per jaar/seizoen de standplaats in te nemen.
Het is wel even rekenen met de modules die in dat aanhangsel staan, omdat het op onze markt niet naar maanden kan, maar naar weken omgerekend moet worden, maar ik denk dat het als volgt is:

donderdag - 20 keer : 52 weken x 46 = 17,69 - wordt dus: 18 x moet je er zijn
zondag - 19 keer : 52 weken x 46 = 16,8 - wordt dan: 17 x moet je er zijn.

Voor het Plein zou dan gelden:
32 keer : 52 weken x 46 = 28,3 - wordt dan: 29 x aanwezig zijn,
dus mag je 3x aangemeld weg blijven

Wil je vaker niet komen dan moet je Burgemeester en Wethouders om toestemming vragen.


tekst: Marx Warmerdam


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.