vrijdag 6 januari 2017

Meeloper is Dagplaats Houder geworden op de Antiek & Boeken Markt Den Haag 2017


Vroeger heette het "meeloper",
hoe gaan we het nu noemen ?
Ik stel voor:
Dagjemensen


Meelopers voor de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag opgelet:
de term "meelopers" bestaat echt niet meer !
Dagplaatsen worden op onze themamarkt ingevoerd.
De gang van zaken is ook veranderd, want er kan gelezen worden:


- Marktverordening Den Haag 2016 - Algemene bepalingen - begripsbepalingen

DAGPLAATS:
de niet ingenomen vaste standplaats
die per marktdag mag worden ingenomen


- Marktreglement Den Haag 2016 - artikel 2:6:
uitdeling dagplaatsen (op de Antiek & Boeken Markt Den Haag):

voor een dagplaats komen achtereenvolgens in aanmerking

(als 1ste:) een vaste vergunninghouder die naast de lege kraam staat,
(als 2de:) een dagplaatsvergunninghouder


We weten al dat vaste standplaatsen in totaal per marktdag
maximaal kunnen zijn:
67 antiek, curiosa en boeken op het Lange Voorhout
5 horeca op het Lange Voorhout
29 antiek, curiosa en boeken op het Plein

Als een naaste, vaste vergunninghouder de lege kraam wil claimen,
dan moet hij/zij dit voor 09.30uur doen.
Dit staat niet in het Reglement, maar lijkt voort te vloeien uit het wel geschrevene dat een Dagplaatshouder zich uiterlijk 09.30 uur dient te melden.


M.i.z. geldt dat er dus

geen kramen worden bijgezet uitsluitend t.b.v. dagplaatsen,

want het moet betreffen "de niet ingenomen vaste standplaats"


Dan staat er ook nog:
"op de Antiek & Boeken Markt kan ten hoogste 10% van het totaal aantal standplaatsen worden uitgedeeld als dagplaats"

Daarmee lijkt alsof er wel extra kramen kunnen worden bijgezet.
Maar dat is in strijd met de
Algemene Bepalingen in de Marktverordening - Begripsbepalingen

Want een standplaats (= een zodanig aangewezen verkoopruimte op een markt) is pas een vaste standplaats als'ie "voor de duur van de marktvergunning (=vergunning voor een standplaats) wordt ingenomen"

Inschrijven:
om je in te schrijven als vergunninghouder Dagplaats ga je
via het internet naar Gemeente Den Haag, Afdeling Markten.
Daar vind je ook de Verordening en Reglement, Marktgeld, kosten, etc.
Kosten:
aan de Gemeente Den Haag betaal je leges voor de vergunning en voor de standplaats (= ruimte die je inneemt voor verkoop en vervoermiddel).
De kraam zelf, het ding, moet je apart afrekenen bij de kramenzetter.
Voor het gebruik van elektra is ook een aparte rekening.
3 rekeningen dus.Om te weten of je met een Dagplaatsvergunning in aanmerking komt voor een dagplaats, lees dan ook weer de reglementen, want ook
anciënniteit is vervallen;
het gaat er dus niet meer om hoe lang je
als dagplaatsvergunninghouder staat ingeschreven,
je moet namelijk laten zien dat je de markt een warm hart toedraagt door je vaker dan een andere dagplaatsvergunninghouder te melden.
Zijn er meerdere dagplaatsvergunninghouders die een even groot hart hebben, dan wordt er geloot.

Mijn conclusie is:
Dagplaatsen zijn een heel goed ding,
want als er vaste standplaatsen leeg staan door ziekte, vakantie, werk elders, e.d., dan kan iemand anders die huren.

Welkom dagjemensen !

tekst: Marx Warmerdam


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.