maandag 9 mei 2016

Leesbaarheid en Wijzigingen in het concept Marktreglement Den Haag 2016

Gewoon even gelezen hoe de Gemeente Den Haag van plan is om middels een nieuw Marktreglement de markt meer
Ondernemersvriendelijk en Consumentvriendelijk
te maken en hoe men de leesbaarheid vergroot:

"het vigerende Marktregelement moet worden herzien"
"de hiërachische uitdelingssysthematiek wordt losgelaten"
"een civielrechtelijk aanbod tot het verkrijgen van een civielrechtelijk overdraagbaar gebruiksrecht"
"het Sanctiebeleid zal separaat van onderhavige wijziging worden herzien"

vanaf hier is de leesbaarheid voor mij nog minder vergroot:

"de Lex Silencio Positivo is niet langer van toepassing"
"Project Red Tape"
er geldt "een discretionaire bevoegdheid"
"het blijft een niet limitatieve opsomming"
"9/12*46=34,5"
"10/12*46=38,3"en:
"opbouwen en afbouwen" is vervangen door "uitpakken en inpakken", en "ontruimen" is geschrapt, behalve bij "spoedeisende bestuursdwang"

Oh, en:
"de vergunninghouder moet 50% van de tijd aanwezig zijn"
maar
"sanitaire stops en lunchpauzes zijn hier uiteraard van uitgezonderd"
maar
"het is verboden om gedurende de marktdag de standplaats onbeheerd achter te laten"
Als we het niet goed doen, krijgen we 5 jaar om ons
"levensgedrag te beteren"
en je moet minstens 5 jaar een geregistreerde partner zijn om in aanmerking te komen voor overschrijving, als de vergunninghouder nog niet dood is.


Oh, als 'ie dood is heb je: 4 weken.
Dood, verdriet, uitvaart, treurende nabestaanden,
belastingtechnisch erfrechtafwikkeling, notaris, bewijs van overlijden 
én binnen 4 weken een schriftelijk verzoek tot overschrijving van de vergunning indienen bij Burgemeester en Wethouders.
In meervoud.
Huil niet, het wordt allemaal veel eenvoudiger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.